Language of document :

Acțiune introdusă la 11 octombrie 2011 - ZZ/BEI

(Cauza F-103/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentant: N. Thieltgen, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei președintelui BEI de a nu lua nicio măsură în urma procedurii de anchetă privind pretinsa hărțuire morală și de anulare a concluziei finale a Comitetului de anchetă, precum și cererea de daune interese

Concluziile reclamantei

Anularea concluziei finale a Comitetului de anchetă din avizul său din 11 iulie 2011 în măsura în care prin aceasta s-a reținut lipsa faptelor care pot fi calificate hărțuire în ceea ce o privește;

anularea deciziei președintelui BEI din 27 iulie 2011;

constatarea faptului că reclamanta a fost și este victima faptelor de hărțuire;

somarea BEI să pună capăt acestei hărțuiri;

anularea deciziei președintelui BEI din 1 septembrie 2011;

constatarea existenței unor greșeli de serviciu imputabile BEI;

stabilirea răspunderii BEI față de reclamantă în legătură cu nelegalitatea deciziei președintelui BEI din 27 iulie 2011, cu faptele de hărțuire cărora i-a fost victimă, precum și cu greșelile de serviciu imputabile BEI;

obligarea BEI la repararea prejudiciilor fizice, morale și materiale, trecute și viitoare, cauzate reclamantei ca urmare a nelegalității deciziei președintelui BEI din 27 iulie 2011, a faptelor de hărțuire morală la care a fost supusă și a greșelilor de serviciu imputabile BEI, fiind necesar ca despăgubirea să fie majorată cu dobânzi moratorii;

cu privire la nelegalitatea scrisorii președintelui din 27 iulie 2011:

în ceea ce privește prejudiciul material reprezentat de pierderea de remunerație: 113 100 de euro;

în ceea ce privește prejudiciul moral: 50 000 de euro;

cu privire la hărțuirea morală la care a fost supusă:

în ceea ce privește prejudiciul material reprezentat de pierderea de remunerație și de daunele cauzate carierei profesionale: 132 100 euro;

în ceea ce privește prejudiciul moral: 50 000 de euro;

în ceea ce privește cheltuielile efectuate: 13 361,93 euro;

cu privire la greșelile de serviciu imputabile BEI:

în ceea ce privește încălcarea de către BEI a obligației sale de confidențialitate și de protecție a datelor: 10 000 de euro;

în ceea ce privește incidentul referitor la audierea martorilor: 40 000 de euro;

obligarea Băncii Europene de Investiții la plata cheltuielilor de judecată.

____________