Language of document :

13. oktoobril 2011 esitatud hagi - Deutsche Bank versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Leistung aus Leidenschaft)

(Kohtuasi T-539/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Deutsche Bank AG (Maini-äärne Frankfurt, Saksamaa) (esindajad: advokaadid R. Lange, T. Götting ja G. Hild)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 3. augusti 2011. aasta otsus asjas R 188/2011-4;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk "Leistung aus Leidenschaft" teenustele klassides 35, 36 ja 38.

Kontrollija otsus: lükata taotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata.

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine, kuna asjaomane ühenduse kaubamärk on eristusvõimeline.

____________