Language of document : ECLI:EU:F:2010:132

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(δεύτερο τμήμα)

της 28ης Οκτωβρίου 2010

Υπόθεση F-113/05

Roderick Neil Kay

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Διορισμός — Υπάλληλοι οι οποίοι εντάχθηκαν σε ομάδα ανώτερων καθηκόντων με γενικό διαγωνισμό — Υποψήφιοι περιληφθέντες σε εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΥΚ — Μεταβατικοί κανόνες κατατάξεως σε βαθμό κατά την πρόσληψη — Κατάταξη σε βαθμό κατ’ εφαρμογή των λιγότερο ευνοϊκών νέων κανόνων — Άρθρο 2, άρθρο 5, παράγραφος 2, και άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΑΕ, με την οποία ο R. N. Kay ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2005, με την οποία διορίσθηκε υπάλληλος διοικήσεως, κατά το μέτρο που η απόφαση αυτή τον κατατάσσει στον βαθμό A*6, κλιμάκιο 2.

Απόφαση:      Απορρίπτει την προσφυγή. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Θέσπιση νέας διαρθρώσεως σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την κατάταξη σε βαθμό

(ΚΥΚ, παράρτημα XIII, άρθρα 5 § 2, και 12 § 3· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

2.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Θέσπιση νέας διαρθρώσεως σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την κατάταξη σε βαθμό

(ΚΥΚ, παράρτημα XIII· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

3.      Υπάλληλοι — Προαγωγή — Αλλαγή κατηγορίας — Δικαίωμα στη διατήρηση των μορίων προαγωγής — Δεν υφίσταται

(ΚΥΚ, άρθρο 45)

1.      Το άρθρο 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 723/2004 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, αφορά όσους υπαλλήλους είχαν περιληφθεί, προ της 1ης Μαΐου 2006, «σε πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία» και οι οποίοι πράγματι μεταφέρθηκαν σε άλλη κατηγορία μετά την 1η Μαΐου 2004. Το εν λόγω άρθρο 5, παράγραφος 2, αφορά αποκλειστικώς τους υπαλλήλους που αλλάζουν κατηγορία μέσω εσωτερικού διαγωνισμού. Κατά συνέπεια, όταν υπάλληλος επιτύχει σε γενικό και όχι σε εσωτερικό διαγωνισμό, το άρθρο 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ δεν τυγχάνει εφαρμογής ως προς αυτόν.

Στο άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, το οποίο αφορά τους επιτυχόντες γενικών διαγωνισμών που «προσλαμβάνονται μεταξύ 1ης Μαΐου 2004 και 30ής Απριλίου 2006», ο όρος «προσλαμβάνονται» έχει ακριβή έννοια και πρέπει να νοηθεί ότι αφορά τους υπαλλήλους που εισήλθαν στην υπηρεσία μεταξύ 1ης Μαΐου 2004 και 30ής Απριλίου 2006 σε θέση εργασίας που κατέστη προσβάσιμη κατόπιν της εγγραφής τους, προ της 1ης Μαΐου 2006, σε πίνακα ικανότητας με την οποία περατώνεται διαγωνισμός προκηρυχθείς υπό το καθεστώς του παλαιού ΚΥΚ. Κατά συνέπεια, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τον καθορισμό της κατατάξεως προσώπου που ήταν ήδη υπάλληλος όταν περιλήφθηκε μεταξύ των επιτυχόντων ενός τέτοιου γενικού διαγωνισμού.

(βλ. σκέψεις 52, 54, 55, 60 και 61)

2.      Οι επιτυχόντες γενικού διαγωνισμού δύναται να τύχουν διαφορετικής μεταχειρίσεως όσον αφορά την κατάταξή τους ανάλογα με το αν η ημερομηνία της προσλήψεώς τους είναι ή όχι μεταγενέστερη από την έναρξη ισχύος της μεταρρυθμίσεως του ΚΥΚ από τον νομοθέτη της Ένωσης, διότι αυτή η διαφορετική μεταχείριση δικαιολογείται αντικειμενικώς από την αναγκαιότητα διατηρήσεως της ελευθερίας αυτού να επιφέρει στους κανόνες του ΚΥΚ, ανά πάσα στιγμή, τις τροποποιήσεις που θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στο συμφέρον της υπηρεσίας, ακόμη και αν οι διατάξεις αυτές αποδεικνύονται για τους υπαλλήλους λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με τις προϊσχύσασες.

(βλ. σκέψη 67)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 22 Δεκεμβρίου 2008, C‑443/07 P, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2008, σ. I‑10945, σκέψη 79

ΓΔΕΕ: 11 Ιουλίου 2007, T‑58/05, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2007, σ. II‑2523, σκέψη 86

3.      Το άρθρο 45 του ΚΥΚ δεν επιτρέπει σε υπάλληλο της κατηγορίας B*, ο οποίος τοποθετήθηκε στην ανώτερη κατηγορία A*, να διατηρήσει τα μόρια που του είχαν απονεμηθεί για τις υπηρεσίες που παρείχε προηγουμένως στην κατώτερη κατηγορία στο πλαίσιο της οποίας ασκούσε διαφορετικού είδους καθήκοντα.

(βλ. σκέψη 83)