Language of document : ECLI:EU:F:2010:132

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)

28 octombrie 2010


Cauza F‑113/05


Roderick Neil Kay

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică — Funcționari — Numire — Funcționari care acced prin concurs general la o grupă de funcții superioară — Candidați înscriși pe o listă de rezervă anterior intrării în vigoare a noului statut — Norme tranzitorii de încadrare în grad la recrutare — Încadrare în grad în temeiul noilor norme, mai puțin favorabile — Articolul 2, articolul 5 alineatul (2) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA prin care domnul Kay solicită anularea deciziei Comisiei din 31 ianuarie 2005 prin care este numit administrator, în măsura în care această decizie îl încadrează în gradul A*6 treapta 2

Decizia:      Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


Sumarul hotărârii


1.      Funcționari — Recrutare — Numire în grad — Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 — Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, anexa XIII, art. 5 alin. (2) și art. 12 alin. (3); Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

2.      Funcționari — Recrutare — Numire în grad — Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 — Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad

(Statutul funcționarilor, anexa XIII; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului)

3.      Funcționari — Promovare — Schimbare de categorie — Dreptul la păstrarea punctelor de promovare — Inexistență

(Statutul funcționarilor, art. 45)


1.      Articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 723/2004 și intrat în vigoare la 1 mai 2004, vizează funcționarii care erau înscriși înainte de 1 mai 2006 „pe o listă de candidați eligibili pentru trecerea la o altă categorie” și care au trecut efectiv la o altă categorie după 1 mai 2004. Articolul 5 alineatul (2) menționat privește numai funcționarii care schimbă categoria prin intermediul unui concurs intern. În consecință, în cazul în care un funcționar a reușit la un concurs general, iar nu la un concurs intern, articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut nu este aplicabil în cazul său.

La articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut care vizează candidații care au reușit la concursuri generale „recrutați între 1 mai 2004 și 30 aprilie 2006”, termenul „recrutați” are un sens precis și trebuie să fie interpretat ca desemnând funcționarii angajați în muncă între 1 mai 2004 și 30 aprilie 2006 într‑un post făcut accesibil după înscrierea lor, înainte de 1 mai 2006, pe o listă de candidați eligibili întocmită în urma unui concurs publicat sub incidența regimului vechiului statut. În consecință, această dispoziție este aplicabilă pentru stabilirea încadrării unei persoane care era deja funcționar când a figurat printre candidații care au reușit la un astfel de concurs general.

(a se vedea punctele 52, 54, 55, 60 și 61)

2.      Candidații care au reușit la același concurs general pot fi tratați diferit în ceea ce privește încadrarea în funcție de aspectul dacă data recrutării lor este sau nu este ulterioară intrării în vigoare a unei reforme statutare operate de legiuitorul Uniunii, întrucât o astfel de diferență de tratament se justifică în mod obiectiv prin necesitatea de a păstra libertatea acestuia de a aduce, în orice moment, modificări normelor statutului pe care le consideră conforme cu interesul serviciului, chiar dacă aceste dispoziții s‑ar dovedi mai puțin favorabile pentru funcționari decât cele anterioare.

(a se vedea punctul 67)

Trimitere la:

Curte: 22 decembrie 2008, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, C‑443/07 P, Rep., p. I‑10945, punctul 79

Tribunalul de Primă Instanță: 11 iulie 2007, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, T‑58/05, Rep., p. II‑2523, punctul 86


3.      Articolul 45 din statut se opune ca un funcționar încadrat în categoria B*, numit în categoria superioară A*, să își păstreze punctele care i‑au fost acordate în considerarea prestațiilor anterioare în categoria inferioară în care avea atribuții diferite.

(a se vedea punctul 83)