Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

28. října 2010

Věc F‑31/09

Isabelle Noël

v.

Rada Evropské unie

„Veřejná služba – Úředníci – Zařazení do platové třídy – Místní zaměstnanci jmenovaní úředníky – Článek 10 přílohy XIII služebního řádu – Článek 3 přílohy pracovního řádu ostatních zaměstnanců“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se I. Noël domáhá zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 13. listopadu 2006, kterým byla jmenována úřednicí ve zkušební době do platové třídy AST 1, platového stupně 1 v rozsahu, v němž ji toto rozhodnutí zařazuje do skupiny služebního postupu AST 1 až AST 7.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobkyně ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou.

Shrnutí

Úředníci – Přijímání – Zařazení do platové třídy – Místní zaměstnanec jmenovaný úředníkem na základě vnitřního výběrového řízení

(Služební řád úředníků, článek 31; příloha XIII, článek 10; pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 1 odst. 1 a článek 3)

Zásada rovného zacházení není porušena, pokud rozdíly v zacházení mezi různými kategoriemi úředníků jsou odůvodněny na základě objektivního a přiměřeného kritéria a tyto rozdíly jsou přiměřené cíli sledovanému předmětným rozdílným zacházením a zároveň se tato zásada uplatňuje obdobně, pokud je s rozdílnými situacemi zacházeno stejně.

Reforma služebního řádu měla za cíl zejména sloučit bývalé kategorie B, C a D do jediné funkční skupiny AST. K zohlednění rozdílů v úrovni přijímání do těchto kategorií, bylo stanoveno, že služební postup úředníků spadajících do bývalých kategorií C a D bude omezen na určité platové třídy, konkrétně na AST 1 až 7 a AST 1 až 5, přičemž dotčení úředníci se mohli za účelem povýšení nad rámec těchto platových tříd zúčastnit atestace. Ve světle těchto záměrů je skutečnost, že správa postavila místní zaměstnance jmenované úředníky na základě vnitřního výběrového řízení podle článku 3 přílohy pracovního řádu ostatních zaměstnanců, na úroveň úředníků bývalé kategorie C nebo bývalé kategorie D, podle funkcí, které vykonávali, aby určila, do jakých skupin služebního postupu je zařadit, je odůvodněná na základě objektivního a přiměřeného kritéria, aby se zabránilo tomu, že by se s místními zaměstnanci, kteří vykonávají stejné funkce jako úředníci bývalých kategorií C nebo D, zacházelo lépe než s těmito posledně uvedenými úředníky. Kromě toho toto stejné zacházení s místními zaměstnanci, kteří se stali úředníky, a úředníky bývalých kategorií C nebo D, dodržuje požadavek proporcionality, jelikož správě přísluší určit, za účelem uplatnění článku 10 přílohy XIII služebního řádu, do které kategorie bývalé nomenklatury je třeba zařadit každého místního zaměstnance podle funkcí, které vykonává.

(viz bod 21)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 19. června 2007, Davis a další v. Rada, F‑54/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑165 a II‑A‑1‑911, bod 64 a citovaná judikatura