Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. spalio 28 d.

Byla F‑31/09

Isabelle Noël

prieš

Europos Sąjungos Tarybą

„Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Priskyrimas prie lygio — Vietiniai tarnautojai, paskirti pareigūnais — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 10 straipsnis — KTĮS priedo 3 straipsnis“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo I. Noël prašo panaikinti 2006 m. lapkričio 13 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą paskirti ją pareigūne, kuriai skiriamas bandomasis laikotarpis ir kuri paskiriama į AST kategorijos 1 lygio 1 pakopą, kiek šis sprendimas turėjo įtakos jos karjeros raidai nuo AST kategorijos 1 iki 7 lygio.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovė padengia savo ir Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai — Įdarbinimas — Priskyrimas prie lygio — Vietinis tarnautojas, paskirtas pareigūnu po vidaus konkurso

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnis; XIII priedo 10 straipsnis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų priedo 1 straipsnio 1 ir 3 dalys)

Vienodo požiūrio principas nėra pažeidžiamas, kai skirtingas požiūris į skirtingas pareigūnų kategorijas pagrįstas objektyviu ir protingu kriterijumi ir šie skirtumai yra proporcingi šiuo diferencijavimu siekiamam tikslui. Šis principas analogiškai taikomas tais atvejais, kai skirtingos situacijos yra vertinamos vienodai.

Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma buvo siekiama sujungti buvusias B, C ir D kategorijas į vieną pareigų grupę AST. Kad būtų atsižvelgta į įdarbinimo priskiriant prie šių kategorijų lygio skirtumus, reikėjo numatyti, kad pareigūnų, turėjusių C ir D kategorijas, karjera būtų apribota tam tikrais lygiais, atitinkamai AST 1–7 ir AST 1–5, kartu šiems pareigūnams suteikiama galimybė dalyvauti atestacijoje, kad jie galėtų būti paaukštinti neapsiribojant šiais lygiais. Atsižvelgiant į šiuos susirūpinimą keliančius klausimus, tai, kad administracija vietinius tarnautojus, paskirtus pareigūnais po vidaus konkurso, vykdyto taikant Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų priedo 3 straipsnį, prilygina buvusiems C arba D kategorijų pareigūnams pagal pareigas, kurias jie vykdė, norėdama nustatyti, į kurį lygį juos paskirti, pagrįsta objektyviu ir protingu kriterijumi, t. y. išvengti, kad vietiniai tarnautojai, vykdantys tas pačias pareigas kaip ir buvę C ar D kategorijų pareigūnai, būtų vertinami geriau nei pastarieji. Be to, šis vienodas požiūris į vietinius tarnautojus, tapusius pareigūnais, ir buvusius C ir D kategorijų pareigūnus atitinka proporcingumo reikalavimą, nes tam, kad būtų galima taikyti Pareigūnų tarnybos nuostatų priedo 10 straipsnį, administracijai tenka pagal kiekvieno vietinio tarnautojo vykdytas pareigas nustatyti, prie kurios senos klasifikacijos kategorijos jį priskirti.

(žr. 21 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. birželio 19 d. Sprendimo Davis ir kt. prieš Tarybą, F‑54/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑165 ir II‑A‑1‑911, 64 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.