Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)

28 octombrie 2010


Cauza F‑31/09


Isabelle Noël

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Funcție publică — Funcționari — Încadrare în grad — Agenți locali numiți funcționari — Articolul 10 din anexa XIII la statut — Articolul 3 din anexa la RAA”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Noël solicită anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri din 13 noiembrie 2006 prin care este numită funcționar stagiar cu gradul AST 1 treapta 1, în măsura în care această decizie o afectează în cariera AST 1‑AST 7

Decizia:      Respinge acțiunea. Obligă reclamanta să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele ale Consiliului.


Sumarul hotărârii


Funcționari — Recrutare — Încadrare în grad — Agent local numit funcționar în urma unui concurs intern

[Statutul funcționarilor, art. 31; anexa XIII, art. 10; Regimul aplicabil celorlalți agenți, anexa, art. 1 alin. (1) și (3)]


Principiul egalității de tratament nu este încălcat atât timp cât diferențele de tratament dintre diferitele categorii de funcționari sunt justificate în temeiul unui criteriu obiectiv și rezonabil, iar aceste diferențe sunt proporționale cu scopul urmărit prin diferențierea respectivă, acest principiu fiind aplicabil, prin analogie, în cazul în care situațiile diferite sunt tratate în același mod.

Reforma statutului urmărea, între altele, drept obiectiv fuzionarea fostelor categorii B, C și D într‑o singură grupă de funcții AST. În scopul de a ține seama de diferențele existente la nivelul recrutării acestor categorii, s‑a prevăzut limitarea carierei funcționarilor din vechile categorii C și D la anumite grade, respectiv AST 1‑7 și AST 1‑5, funcționarii respectivi având totuși posibilitatea de a participa la un exercițiu de atestare în vederea promovării la grade superioare. În lumina acestor preocupări, faptul că administrația asimilează agenții locali, numiți funcționari în urma unui concurs intern, în temeiul articolului 3 din anexa la Regimul aplicabil celorlalți agenți, cu funcționarii din fosta categorie C sau cu cei din fosta categorie D, în funcție de atribuțiile exercitate, pentru a determina cariera în care sunt încadrați, se justifică pe baza unui criteriu obiectiv și rezonabil, respectiv evitarea ca agenții locali care exercită aceleași funcții precum funcționarii din fostele categorii C sau D să nu fie mai bine tratați decât aceștia din urmă. În plus, acest tratament identic al agenților locali deveniți funcționari și al funcționarilor din fostele categorii C sau D respectă cerința proporționalității, întrucât revine administrației sarcina de a determina, în vederea aplicării articolului 10 din anexa XIII la statut, categoria din vechea organizare cu care trebuie să se echivaleze fiecare agent local, în funcție de atribuțiile pe care le exercită.

(a se vedea punctul 21)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 19 iunie 2007, Davis și alții/Consiliul, F‑54/06, RepFP, p. I‑A‑1‑165 și II‑A‑1‑911, punctul 64 și jurisprudența citată