Language of document : ECLI:EU:F:2010:133

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera întâi)

28 octombrie 2010


Cauza F‑77/08


Isabel Vicente Carbajosa și alții

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică — Concursurile generale EPSO/AD/116/08 și EPSO/AD/117/08 în domeniul luptei antifraudă — Excludere a candidaților ca urmare a rezultatelor obținute la testele de acces — Decizie a AIPN — Neintroducerea unei reclamații — Inadmisibilitatea acțiunii”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Vicente Carbajosa și alți cinci funcționari/agenți temporari ai Comisiei solicită anularea deciziilor individuale ale Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO) din 5 iunie 2008 de a nu îi admite la examenele din cadrul concursurilor generale EPSO/AD/116/08 și, respectiv, EPSO/AD/117/08

Decizia:      Respinge acțiunea ca inadmisibilă. Reclamanții suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisie. Regatul Spaniei, intervenient în susținerea concluziilor reclamanților, suportă propriile cheltuieli de judecată.


Sumarul hotărârii


1.      Funcționari — Acțiune — Reclamație administrativă prealabilă — Lipsă — Inadmisibilitate — Excepții

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2) și art. 91 alin. (2)]

2.      Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)  — Competențe conferite autorității împuternicite să facă numiri în conformitate cu articolul 90 din statut

[Decizia secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European 2002/621, art. 4 alin. (1)]


1.      În temeiul articolului 91 alineatul (2) din statut, o acțiune introdusă la instanța Uniunii nu poate fi admisă decât în cazul în care fost depusă în prealabil pe lângă autoritatea împuternicită să facă numiri o reclamație, în sensul articolului 90 alineatul (2) din statutul menționat, împotriva unui act care lezează.

Cu excepția ipotezei în care acțiunea este îndreptată împotriva unui act care nu este emis de însăși autoritatea împuternicită să facă numiri, cum ar fi o decizie a unei comisii de evaluare din cadrul unui concurs sau un raport de notare, neintroducerea prealabilă a unei reclamații în termenul stabilit determină inadmisibilitatea acțiunii.

(a se vedea punctele 27 și 28)

Trimitere la:

Curte: 10 iunie 1987, Pomar/Comisia, 317/85, Rec., p. 2467, punctele 11 și 13

Tribunalul de Primă Instanță: 20 iunie 1990, Burban/Parlamentul European, T‑133/89, Rec., p. II‑245, punctul 17; 16 iulie 1992, Della Pietra/Comisia, T‑1/91, Rec., p. II‑2145, punctul 23

Tribunalul Funcției Publice: 27 septembrie 2007, Dálnoky/Comisia, F‑120/06, RepFP, p. I‑A‑1‑269 și II‑A‑1‑1517, punctul 35; 9 decembrie 2008, T/Comisia, F‑106/05, RepFP, p. I‑A‑1‑419 și II‑A‑1‑2315, punctul 84


2.      Rezultă din articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2002/621 privind organizarea și funcționarea Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO) că directorul EPSO exercită competențele care sunt conferite autorității împuternicite să facă numiri, în conformitate cu articolul 90 din statut, în ceea ce privește toate cererile sau reclamațiile legate de sarcinile EPSO, între care pot figura, în temeiul unui anunț de concurs, printre altele, organizarea testelor de acces pentru toți candidații, precum și notarea testelor menționate.

(a se vedea punctul 44)