Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2010. október 28.

F‑6/09. sz. ügy

Soukaïna Fares

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Besorolási fokozatba való besorolás – A szakmai tapasztalat figyelembevétele”

Tárgy:      Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben S. Fares, a Bizottság szerződéses alkalmazottja lényegében a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóság által hozott, a 2008. március 28‑i szerződéses alkalmazotti szerződésében szereplő, őt a szerződéses alkalmazottak III. csoportjának 8. besorolási fokozatába besoroló határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a Bizottság által hozott, a felperes 2008. március 28‑i szerződéses alkalmazotti szerződésében szereplő határozatot, amelyben a Bizottság a szerződéses alkalmazottak III. csoportjának 8. besorolási fokozatába sorolta be a felperest. A Bizottság viseli az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Felvétel – Besorolási fokozatba való besorolás – A szakmai tapasztalat figyelembevétele – A munkaszerződések megkötésére jogosult hatóság mérlegelési jogköre – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 86. cikk, (1) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Felvétel – Besorolási fokozatba való besorolás – A szakmai tapasztalat figyelembevétele

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 86. cikk, (1) bekezdés; a Bizottság által alkotott általános végrehajtási rendelkezések, 7. cikk, (3) bekezdés)

1.      Az intézményeknek a szakmai tapasztalat elismerésére vonatkozó széles mérlegelési jogkörüket az alkalmazandó rendelkezések összességét tiszteletben tartva, nyilvánvaló mérlegelési hibától mentesen kell gyakorolniuk. Ezzel összefüggésben az uniós bíróság által végzett felülvizsgálatnak arra kell korlátozódnia, hogy a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóság nem alkalmazta‑e tévesen a jogot, illetve nem élt‑e nyilvánvalóan tévesen a mérlegelési mozgásterével.

(lásd a 39. és 40. pontot)

2.      Annak megállapításához, hogy a valamely szerződéses alkalmazott által korábban szerzett szakmai tapasztalatot el lehet‑e ismerni ezen alkalmazott besorolási fokozatba való besorolásakor, a Bizottság szerződéses alkalmazottainak felvételét és alkalmazását szabályozó eljárásokra vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 7. cikkének (3) bekezdése nemcsak a szerződéses alkalmazott által korábban betöltött állás munkaköri leírásának vizsgálatát írja elő, hanem abból az alkalmazott által ebben az állásban ellátott feladatok konkrét vizsgálata is következik, annak meghatározása érdekében, hogy ezek a ténylegesen ellátott feladatok milyen szintű képességeket tettek szükségessé. Másként fogalmazva, bár a gyakorlatban az esetek többségében elegendő az, hogy a munkaköri leírás alapján megállapítják, hogy az adott szakmai tapasztalat figyelembe vehető‑e a szerződéses alkalmazott besorolásakor, a Bizottság nem tagadhatja meg az érintett által korábban ellátott feladatok konkrét körülményeinek vizsgálatát, ha ez utóbbi hihető bizonyítékot nyújt be arra vonatkozóan, hogy az általa ténylegesen ellátott feladatok nem feleltek meg a formális értelemben vett munkaköri leírásnak.

(lásd a 63. pontot)