Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. spalio 28 d.

Byla F‑6/09

Soukaïna Fares

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Priskyrimas prie lygio — Atsižvelgimas į profesinę patirtį“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo Komisijos sutartininkė S. Fares iš esmės prašo panaikinti Sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos sprendimą ją priskirti prie sutartininkų III pareigų grupės 8 lygio, išplaukiantį iš su S. Fares 2008 m. kovo 28 d. sudarytos sutartininko darbo sutarties.

Sprendimas: Panaikinti Komisijos sprendimą, išplaukiantį iš su ieškove 2008 m. kovo 28 d. sudarytos sutartininko darbo sutarties, kuriuo ji buvo priskirta prie sutartininkų III pareigų grupės 8 lygio. Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Sutartininkai — Įdarbinimas — Priskyrimas prie lygio — Atsižvelgimas į profesinę patirtį — Sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos diskrecija — Teisminė kontrolė — Ribos

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 86 straipsnio 1 dalis)

2.      Pareigūnai — Sutartininkai — Įdarbinimas — Priskyrimas prie lygio — Atsižvelgimas į profesinę patirtį

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 86 straipsnio 1 dalis; Komisijos bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 7 straipsnio 3 dalis)

1.      Plati institucijos diskrecija profesinės patirties pripažinimo srityje turi būti įgyvendinama laikantis visų taikytinų nuostatų ir neturi būti daromos akivaizdžios vertinimo klaidos. Šiomis aplinkybėmis Sąjungos teismo kontrolė turi apsiriboti patikrinimu, ar Sudaryti tarnybos sutartis įgaliota tarnyba nepadarė teisės klaidos ir ar ji nepasinaudojo savo diskrecija akivaizdžiai klaidingai.

(žr. 39 ir 40 punktus)

2.      Kad būtų nuspręsta, ar anksčiau sutartininko įgyta profesinė patirtis gali būti pripažinta jį paskiriant į lygį, Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, susijusių su sutartininkų įdarbinimo ir darbo procedūromis Komisijoje, 7 straipsnio 3 dalimi numatomas ne tik anksčiau Komisijos sutartininko užimtos pareigybės aprašymo patikrinimas, bet taip pat, jei reikia, tarnautojo vykdytų užduočių einant šias pareigas konkretus tyrimas tam, kad būtų nustatytas būtinas kvalifikacijos lygis, kurio reikėjo šioms užduotims vykdyti. Kitaip tariant, praktikoje dažniausiai užtenka remiantis pareigybės aprašymu nustatyti, ar paskiriant sutartininką į lygį galima atsižvelgti į jo profesinę patirtį, tačiau Komisija neturėtų atsisakyti ištirti prieš tai vykdytų suinteresuotojo asmens konkrečių užduočių, kai jis pateikia įtikinamus įrodymus, kad užduotys, kurias jis faktiškai vykdė, neatitiko formalaus jo pareigybės aprašymo.

(žr. 63 punktą)