Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a treia)

28 octombrie 2010


Cauza F‑6/09


Soukaïna Fares

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică — Agenți contractuali — Încadrare în grad — Luare în considerare a experienței profesionale”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Fares, agent contractual al Comisiei, solicită, în esență, anularea deciziei autorității abilitate să încheie contractele de muncă prin care a fost clasată în gradul 8 din grupa de funcții III a agenților contractuali, astfel cum rezultă această decizie din contractul său de agent contractual din 28 martie 2008

Decizia:      Anulează decizia Comisiei prin care doamna Fares a fost încadrată în gradul 8 din grupa de funcții III a agenților contractuali, astfel cum rezultă această decizie din contractul de agent contractual al reclamantei din 28 martie 2008. Comisia suportă toate cheltuielile de judecată.


Sumarul hotărârii

1.      Funcționari — Agenți contractuali — Recrutare — Încadrare în grad — Luare în considerare a experienței profesionale — Puterea de apreciere a autorității abilitate să încheie contractele de muncă — Control jurisdicțional — Limite

[Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 86 alin (1)]

2.      Funcționari — Agenți contractuali — Recrutare — Încadrare în grad — Luare în considerare a experienței profesionale

[Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 86 alin. (1); Dispozițiile generale de executare ale Comisiei, art. 7 alin. (3)]


1.      Exercitarea de către instituție a puterii sale largi de apreciere în materie de recunoaștere a experienței profesionale trebuie să aibă loc cu respectarea tuturor dispozițiilor aplicabile și trebuie să excludă orice eroare vădită de apreciere. În acest context, controlul de către instanța Uniunii trebuie să se limiteze la a verifica dacă autoritatea abilitată să încheie contractele de muncă nu a săvârșit o eroare de drept și dacă nu și‑a exercitat marja de apreciere într‑un mod vădit eronat.

(a se vedea punctele 39 și 40)

2.      Pentru a stabili dacă experiența profesională dobândită anterior de către un agent contractual poate fi recunoscută în vederea încadrării în grad a acestuia, articolul 7 alineatul (3) din dispozițiile generale de punere în aplicare referitoare la procedurile care reglementează angajarea și raporturile de muncă ale agenților contractuali la Comisie implică nu numai o verificare a descrierii postului ocupat anterior de către agentul contractual, ci și, dacă este cazul, o examinare in concreto a sarcinilor efectuate de agent în cadrul acestui post, pentru a determina nivelul de calificare pe care îl necesitau sarcinile efectiv executate. Cu alte cuvinte, deși în practică, în majoritatea cazurilor, este suficient să se determine pe baza unei descrieri a postului dacă experiența profesională poate fi luată în considerare pentru încadrarea unui agent contractual, Comisia nu poate refuza să examineze realitatea concretă a sarcinilor efectuate anterior de persoana în cauză, atunci când ea prezintă elemente plauzibile care arată că sarcinile pe care le efectua în practică nu corespundeau cerințelor formale ale postului său.

(a se vedea punctul 63)