Language of document : ECLI:EU:F:2010:122

Tarnautojų Teismo (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2010 m. spalio 6 d.

Byla F‑2/10

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Sveikatos draudimas — Prašymai kompensuoti medicinines išlaidas — Asmens nenaudai priimto akto nebuvimas — Akivaizdžiai nepriimtinas ir akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys — Procedūros reglamento 94 straipsnis“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo, pirma, panaikinti Komisijos sprendimą atmesti 2009 m. kovo 17 d. prašymą atlyginti 100 % medicininių išlaidų, kurias jis patyrė dėl 2001 m. spalio 29 d. įvykusio nelaimingo atsitikimo, antra, panaikinti 2009 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimą atmesti skundą dėl sprendimo, kuriuo atmetamas 2009 m. kovo 17 d. prašymas, trečia, priteisti iš Komisijos sumą, atitinkančią medicininių išlaidų, kurias jis patyrė nuo 2000 m. gruodžio 1 d. iki 2009 m. kovo 17 d., bei šiuo pagrindu gautos kompensacijos skirtumą, arba kitą sumą, kurią Bendrasis Teismas įvertins kaip tinkamą ir teisingą, taikant 10 % metinių palūkanų su metine kapitalizacija.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas atlygina Tarnautojų teismui 1 500 eurų sumą.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Ieškinys — Ieškinys dėl sprendimo atmesti skundą — Priimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai — Ieškinys — Asmens nenaudai priimtas aktas — Sąvoka — Negalutinis administracijos atsakymas į pareigūno prašymą — Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Jeigu, be prašymo panaikinti ginčijamą sprendimą, pareigūnas taip pat prašo panaikinti, kiek tai būtina, sprendimą atmesti jo skundą, pastarieji reikalavimai nėra autonomiški ir iš esmės sutampa su reikalavimais panaikinti ginčijamą sprendimą.

(žr. 26 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1989 m. sausio 17 d. Sprendimo Vainker prieš Parlamentą, 293/87, Rink. p. 23, 8 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. birželio 10 d. Sprendimo Liakoura prieš Tarybą, T‑330/03, Rink. VT p. I‑A‑191 ir II‑859, 13 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. gruodžio 15 d. Sprendimo Skareby prieš Komisiją, F‑34/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑477 ir II‑A‑1‑2637, 27 punktas.

2.      Asmens nenaudai priimtas aktas yra tas, kuriuo sukuriamos privalomos teisinės pasekmės, galinčios tiesiogiai ir iškart daryti poveikį ieškovo interesams ir iš esmės pakeisti jo teisinę padėtį. Tokį aktą turi priimti kompetetinga institucija ir jame turi būti išdėstyta galutinė administracijos pozicija.

Taip nėra tuo atveju, kai institucija raštu iš dalies patenkina pareigūno prašymą, atsakydama į jo prašymą nurodo tam tikrą informaciją ir praneša, kad jo prašymas yra nagrinėjamas.

(žr. 29 ir 32–34 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. birželio 28 d. Sprendimo Grünheid prieš Komisiją, F‑101/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑55 ir II‑A‑1‑199, 33 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.