Language of document : ECLI:EU:F:2010:138

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a treia)

28 octombrie 2010


Cauza F‑23/09


Maria Concetta Cerafogli

împotriva

Băncii Centrale Europene (BCE)

„Funcție publică — Personalul BCE — Numirea ad interim a unui agent — Anunț pentru ocuparea unui post vacant — Act care lezează — Stabilire a invalidității — Interesul de a exercita acțiunea”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat Tratatului CE, prin care doamna Cerafogli solicită anularea, în primul rând, a deciziei BCE din 17 iulie 2008 prin care un membru al personalului era chemat să ocupe ad interim un post de consilier, în al doilea rând, a anunțului pentru ocuparea unui post vacant ECB/074/08 publicat în vederea ocupării acestui post și, în al treilea rând, a deciziei din 20 noiembrie 2008 prin care domnul L. a fost numit în acest post; în plus, aceasta solicită obligarea BCE la plata către reclamantă a unor daune interese

Decizia:      Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


Sumarul hotărârii


1.      Funcționari — Agenții Băncii Centrale Europene — Acțiune — Act cauzator de prejudicii — Noțiune — Decizia de numire ad interim care nu afectează direct și imediat interesele persoanei interesate — Excludere

(Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, art. 36.2; Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Funcționari — Acțiune — Interesul de a exercita acțiunea

3.      Funcționari — Acțiune — Act care lezează — Anunț pentru ocuparea unui post vacant — Condiții care exclud funcționarii cu vocație la transfer sau la promovare — Admisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 29, 90 și 91)

4.      Procedură — Cheltuieli de judecată — Stabilire — Cheltuieli recuperabile — Noțiune

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)


1.      Trebuie să se aplice, prin analogie, acțiunilor formulate de agenți ai Băncii Centrale Europene în temeiul articolului 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene jurisprudența privind statutul funcționarilor potrivit căreia nu constituie acte care lezează susceptibile să facă obiectul unei acțiuni în anulare decât măsurile care produc efecte juridice obligatorii de natură să afecteze în mod direct și imediat interesele persoanei interesate, modificând în mod distinct situația sa juridică.

Această calitate nu poate fi recunoscută în privința unei decizii de numire ad interim în cazul în care persoana interesată nu este un coleg direct de la același nivel ierarhic cu agentul care a beneficiat de decizia menționată.

(a se vedea punctele 34, 36 și 37)

Trimitere la:

Curte: 16 martie 1971, Bernardi/Parlamentul European, 48/70, Rec., p. 175, punctul 27; 14 februarie 1989, Bossi/Comisia, 346/87, Rec., p. 303, punctul 23

Tribunalul Funcției Publice: 18 mai 2006, Corvoisier și alții/BCE, F‑13/05, RecFP, p. I‑A‑1‑19 și II‑A‑1‑65, punctul 40; 13 ianuarie 2010, A și G/Comisia, F‑124/05 și F‑96/06, punctul 229


2.      Orice reclamant trebuie să aibă, la momentul formulării acțiunii, un interes născut și actual, suficient de important de a obține anularea deciziei atacate, un astfel de interes presupunând ca acțiunea să fie susceptibilă, prin rezultatul său, să îi confere un avantaj.

În această privință, împrejurarea că persoana interesată era în concediu medical la momentul adoptării deciziei de numire ad interim a unuia dintre colegii săi nu este în principiu de natură să îl lipsească de interesul de a solicita anularea acestei acțiuni.

Cu toate acestea, situația este diferită atunci când reîntoarcerea la post a persoanei interesate are un caracter incert. În aceste condiții și chiar dacă nu ar fi exclus ca persoana interesată să își reia la un anumit moment postul, anularea deciziei menționate nu ar aduce niciun beneficiu suficient de important persoanei interesate.

(a se vedea punctele 39‑41)

Trimitere la:

Curte: 31 mai 1988, Rousseau/Curtea de Conturi, 167/86, Rec., p. 2705, punctul 7

Tribunalul de Primă Instanță: 28 septembrie 2004, MCI/Comisia, T‑310/00, Rec., p. II‑3253, punctul 44


3.      În cazul în care un funcționar are vocația să ocupe, prin transfer sau prin promovare, un post vizat de un anunț pentru ocuparea unui post vacant, acest anunț constituie un act care lezează acest funcționar în măsura în care condițiile pe care le definește au ca efect excluderea candidaturii sale.

(a se vedea punctul 47)

Trimitere la:

Curte: 19 iunie 1975, Küster/Parlamentul European, 79/74, Rec., p. 725, punctul 6; 11 mai 1978, De Roubaix/Comisia, 25/77, Rec., p. 1081, punctul 8

Tribunalul Funcției Publice: Corvoisier și alții/BCE, citată anterior, punctul 42; 9 iulie 2009, Torijano Montero/Consiliul, F‑91/07, RepFP, p. I‑A‑1‑253 și II‑A‑1‑1367, punctul 27


4.      Conform logicii sistemului de procedură precontencioasă prevăzut la articolele 90 și 91 din statut, un funcționar nu trebuie reprezentat în această etapă, în schimb administrația nu trebuie să interpreteze reclamațiile în mod restrictiv, ci trebuie, dimpotrivă, să le examineze într‑un spirit de deschidere. În consecință, în cadrul contenciosului taxării cheltuielilor, cu excepția unor împrejurări excepționale, onorariile datorate pentru prestațiile furnizate de un avocat în procedura precontencioasă nu constituie cheltuieli recuperabile.

(a se vedea punctul 63)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 6 mai 2004, Hecq/Comisia, T‑34/03, RecFP, p. I‑A‑143 și II‑639, punctul 21 și jurisprudența citată