Language of document : ECLI:EU:F:2010:134

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(első tanács)

2010. október 28.

F‑84/08. sz. ügy

Maria Concetta Cerafogli

kontra

Európai Központi Bank (EKB)

„Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – A foglalkoztatási feltételek és a személyi állományra vonatkozó szabályok állítólagos jogellenességéből közvetlenül eredő kár megtérítése iránti kereset – A Közszolgálati Törvényszék hatáskörének hiánya – Elfogadhatatlanság – A munkavégzési kötelezettség alóli felmentés a személyi állomány képviselete érdekében – A munkateher kiigazításának hiánya – Kötelességszegés”

Tárgy: Az EK‑Szerződéshez mellékelt, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 36.2. cikke alapján benyújtott kereset, amelyben M. C. Cerafogli azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB‑t azon károk megtérítésére, amelyek a felperest állítólag amiatt érték, hogy az EKB megtagadta a szakszervezetek tényleges szerepének elismerését, a felperes hátrányos megkülönböztetésben részesült többek között a személyzeti bizottsági tagsága miatt, és nem igazították ki a felperes munkaterhét a személyi állomány képviselete miatti munkavégzési kötelezettség alól történő felmentésének figyelembevétele érdekében.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Központi Bankot, hogy fizessen meg a felperes részére 5000 eurót. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. Az Európai Központi Bank a saját költségein kívül köteles viselni a felperes részéről felmerült költségek egyharmadát. A felperes maga viseli a költségeinek kétharmadát.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Az Európai Központi Bank alkalmazottai – Kereset – Általános hatályú aktus elleni kereset – Elfogadhatatlanság

(EUMSZ 270. cikk; A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv, 36.2. cikk; személyzeti szabályzat, 90. cikk; az Európai Központi Bank személyi állományának alkalmazási feltételei, 41. és 42. cikk)

2.      Tisztviselők – Az Európai Központi Bank alkalmazottai – Kereset – Nem határidőben előterjesztett megsemmisítés iránti kereset – Azonos eredményre irányuló kártérítési kereset – Elfogadhatatlanság

(A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv, 36.2. cikk ; személyzeti szabályzat, 90. cikk; az Európai Központi Bank személyi állományának alkalmazási feltételei, 42. cikk)

3.      Tisztviselők – Az Európai Központi Bank alkalmazottai – Kereset – A megsemmisítés iránti keresettel közvetlenül összefüggő kártérítési kérelem

(Az Európai Központi Bank személyi állományának alkalmazási feltételei, 41. és 42. cikk; Az Európai Központi Bank személyzeti szabályzata, 8.1–8.3.2. cikk)

4.      Tisztviselők – Az Európai Központi Bank alkalmazottai – Képviselet – A személyi állomány képviselőinek védelme

1.      Az Európai Központi Bank személyi állománya alkalmazási feltételeinek 41. és 42. cikkéből az következik, hogy az uniós bíróságok – az EUMSZ 270. cikk, és a személyzeti szabályzat 90. cikke alapján előterjesztett közszolgálati tárgyú keresetekre vonatkozó hatáskörükhöz hasonlóan – csak abban az esetben rendelkeznek hatáskörrel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 36.2. cikkének hatálya alá tartozó keresetek elbírálására, amennyiben azok egyedi jogi aktusokra vonatkoznak. Ugyanakkor az uniós bíróságok csak abban az esetben rendelkeznek hatáskörrel az említett alkalmazási feltételekhez vagy az Európai Központi Bank személyi állományának alkalmazási feltételeihez hasonló általános hatályú jogi aktusok elbírálására, ha ezek a keresetek az említett aktusok megsemmisítésére, vagy arra irányulnak, hogy az Európai Központi Bankot kötelezzék azon károk megtérítésére, amelyek közvetlenül az említett aktusok jogellenességéből erednek.

(lásd a 45. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑20/01. sz., Cerafogli és társai kontra EKB ügyben 2001. december 11‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑235. o. és II‑1075. o.) 35. pontja.

2.      A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 36.2. cikke, valamint az Európai Központi Bank személyi állományának alkalmazási feltételei 42. cikke alapján előterjesztett keresetekre analógia útján alkalmazni kell azt a tisztviselők személyzeti szabályzatára vonatkozó ítélkezési gyakorlatot, amely szerint a elfogadhatatlan az a kártérítési kérelem, amelynek útján a tisztviselő ugyanazt az eredményt kívánja elérni, mint amellyel a megsemmisítés iránti kereset sikeressége is járhatott volna, azonban ezt a keresetet nem terjesztette elő megfelelő időben. Ha a tisztviselő a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében írt határidőkön belül nem indította meg a neki állítólagosan sérelmet okozó jogi aktus megsemmisítése iránti keresetet, nem orvosolhatja e mulasztást – a maga számára új keresetindítási határidőt kialakítva – az e jogi aktussal okozott kár megtérítése iránti kérelemmel.

(lásd az 50. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 346/87. sz., Bossi kontra Bizottság ügyben 1989. február 14‑én hozott ítéletének (EBHT 1989., 303. o.) 32. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑20/92. sz., Moat kontra Bizottság ügyben 1993. július 13‑án hozott ítéletének (EBHT 1993., II‑799. o.) 46. pontja; T‑147/04. sz., Ross kontra Bizottság ügyben 2005. június 28‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑171. o. és II‑771. o.) 48. pontja.

3.      Jóllehet az Európai Központi Bank személyi állományának alkalmazási feltételei 8.2. cikke szerint a Bank alkalmazottja kereset előterjesztésére csak a pert megelőző eljárás lehetőségének kimerítése után jogosult, amely eljárás két szakaszból áll – nevezetesen a pert megelőző vizsgálat iránti kérelem, majd az előzetes panasz szakaszából –, sem az Európai Központi Bank személyi állományának alkalmazási feltételei 41. és 42. cikkének, sem az Európai Központi Bank személyzeti szabályzata 8.1–8.3.2. cikkének rendelkezései nem írnak elő valamely, e két szakaszt megelőző, különleges kérelmezési eljárást arra az esetre, ha a Bank előzetesen semmilyen megtámadható határozatot nem hoz.

Ebből következően még akkor is elfogadható a megsemmisítés iránti kérelemhez kapcsolódó kártérítési kérelem, ha a felperes – a pert megelőző vizsgálat iránti kérelem előterjesztése előtt – nem terjesztett elő kérelmet az Európai Központi Bankhoz e kár megtérítése iránt.

(lásd az 54. és 55. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑130/07. sz., Vinci kontra EKB ügyben 2009. szeptember 16‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2009., I‑A‑1‑307. o. és II‑A‑1‑1651. o.) 51. pontja.

4.      Az Európai Központi Bank – mivel nem igazította ki az egyik alkalmazottja munkaterhét annak érdekében, hogy figyelembe vegye a személyi állomány képviseletére vonatkozó feladatok ellátása miatt az alkalmazott számára biztosított munkavégzési kötelezettség alóli felmentést, és ez az alkalmazottat meggátolhatja abban, hogy az említett feladatokat teljesen kielégítő körülmények között lássa el – olyan kötelezettségszegést követ el, amely miatt megállapítható a felelőssége.

(lásd az 58. pontot)