Language of document : ECLI:EU:F:2010:128

TARNAUTOJŲ Teismo (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2010 m. spalio 26 d.

Byla F‑3/10

AB

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Terminuotos sutarties nepratęsimas — Pavėluotas skundo pateikimas — Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriame ieškovas kaip pagrindinį reikalavimą nurodė reikalavimą panaikinti Komisijos sprendimą nepratęsti jo, kaip sutartininko, darbo sutarties.

Sprendimas: Ieškinys atmestas kaip akivaizdžiai nepriimtinas. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Ieškinys — Ieškinys dėl sprendimo atmesti skundą — Priimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 117 straipsnis).

2.      Pareigūnai — Ieškinys — Priimtinumo sąlygos — Tinkamas išankstinės administracinės procedūros vykdymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 117 straipsnis).

1.      Prašymu panaikinti sprendimą, kuriuo atmestas skundas, siekiama, kad Europos Sąjungos teismas išnagrinėtų asmens nenaudai priimtą aktą, dėl kurio šis skundas buvo pateiktas.

(žr. 23 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1989 m. sausio 17 d. Sprendimo Vainker prieš Parlamentą, 293/87, Rink. p. 23, 8 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. kovo 23 d. Sprendimo Theodorakis prieš Tarybą, T‑310/02, Rink. VT p. I‑A‑95 ir II‑427, 19 punktas; 2005 m. birželio 9 d. Sprendimo Castets prieš Komisiją, T‑80/04, Rink. VT p. I‑A‑161 ir II‑729, 15 punktas.

2.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnius, remiantis Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 117 straipsniu pagal analogiją taikomus sutartininkams, pareigūno institucijai, kurioje jis dirba, teisme pareikšto ieškinio priimtinumo sąlyga yra tinkamas šiuose straipsniuose nustatytos išankstinės administracinės procedūros vykdymas.

(žr. 24 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1987 m. birželio 4 d. Nutarties P. prieš EESK, 16/86, Rink. p. 2409, 6 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. gegužės 11 d. Nutarties Whitehead prieš Komisiją, T‑34/91, Rink. p. II‑1723, 18 punktas.