Language of document : ECLI:EU:F:2010:128

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 26. oktobra 2010

Zadeva F‑3/10

AB

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Nepodaljšanje pogodbe za določen čas – Prepozna pritožba – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero tožeča stranka primarno predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bilo zavrnjeno podaljšanje njene pogodbe o zaposlitvi kot pogodbenega uslužbenca.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.


Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Tožba zoper odločbo o zavrnitvi pritožbe – Dopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91; Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 117)

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Pogoji dopustnosti – Pravilen potek predhodnega upravnega postopka

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91; Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 117)

1.      Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi pritožbe pomeni, da se akt, ki posega v položaj in zoper katerega je bila vložena navedena pritožba, predloži sodišču Evropske unije.

(Glej točko 23.)

Napotitev na:

Sodišče: 17. januar 1989, Vainker proti Parlamentu, 293/87, Recueil, str. 23, točka 8;

Sodišče prve stopnje: 23. marec 2004, Theodorakis proti Svetu, T‑310/02, RecFP, str. I‑A‑95 in II‑427, točka 19; 9. junij 2005, Castets proti Komisiji, T‑80/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑161 in II‑729, točka 15.

2.      Dopustnost tožbe, ki jo uradnik vloži zoper institucijo, v kateri je zaposlen, je v členih 90 in 91 Kadrovskih predpisov, ki se za pogodbene uslužbence po analogiji uporabljata na podlagi člena 117 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, pogojena s pravilnim potekom predhodnega upravnega postopka iz teh členov.

(Glej točko 24.)

Napotitev na:

Sodišče: 4. junij 1987, P. proti EESO, 16/86, Recueil, str. 2409, točka 6;

Sodišče prve stopnje: 11. maj 1992, Whitehead proti Komisiji, T‑34/91, Recueil, str. II‑1723, točka 18.