Language of document : ECLI:EU:F:2010:131

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)

28 octombrie 2010


Cauza F‑85/05


Susanne Sørensen

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică — Funcționari — Numire — Funcționari care acced prin concurs general la o grupă de funcții superioară — Candidați înscriși pe o listă de rezervă anterior intrării în vigoare a noului statut — Norme tranzitorii de încadrare în grad la recrutare — Încadrare în grad în temeiul noilor norme, mai puțin favorabile — Articolul 5 alineatul (2) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Sørensen solicită, pe de o parte, anularea deciziei Comisiei din 6 august 2004, prin care este numită într‑un post de asistent, în măsura în care prin această decizie este încadrată în gradul B*3 treapta 2, și, pe de altă parte, anularea deciziei de anulare a punctelor de promovare obținute de aceasta

Decizia:      Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


Sumarul hotărârii


1.      Funcționari — Recrutare — Numire în grad — Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 — Dispoziții tranzitorii privind încadrarea în grad

[Statutul funcționarilor, anexa XIII, art. 5 alin. (2) și art. 12 alin. (3); Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

2.      Funcționari — Recrutare — Numire în grad — Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 — Dispoziții tranzitorii privind încadrarea în grad

(Statutul funcționarilor, anexa XIII; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului)


1.      Articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 723/2004, în vigoare de la 1 mai 2004, vizează funcționarii înscriși, anterior datei de 1 mai 2006, „pe o listă de candidați care pot trece la o altă categorie” și care au trecut efectiv la o altă categorie după 1 mai 2004. Articolul 5 alineatul (2) menționat vizează numai funcționarii care trec la o altă categorie prin intermediul unui concurs intern. În consecință, în cazul în care un funcționar a reușit la un concurs general, iar nu la un concurs intern, articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII nu îi este aplicabil.

La articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut, care vizează candidații care au reușit la concursurile generale „recrutați între 1 mai 2004 și 30 aprilie 2006”, termenul „recrutați” are un sens precis și trebuie înțeles ca privind funcționarii intrați în serviciu între 1 mai 2004 și 30 aprilie 2006 într‑un post devenit accesibil ulterior înscrierii lor, anterior datei de 1 mai 2006, pe o listă de candidați eligibili întocmită în urma unui concurs publicat în temeiul vechiului statut. În consecință, această dispoziție este aplicabilă în raport cu determinarea încadrării unui candidat care era deja funcționar atunci când a reușit la un astfel de concurs general.

(a se vedea punctele 56, 59, 60, 65 și 66)

2.      Principiul egalității nu poate reprezenta un obstacol în calea libertății legiuitorului de a aduce în orice moment dispozițiilor statutare modificările pe care le consideră conforme cu interesul serviciului, chiar dacă acestea sunt mai puțin favorabile pentru funcționari decât cele vechi.

Candidații care au reușit la un concurs pot fi tratați diferit după cum data numirii lor este anterioară sau ulterioară intrării în vigoare a unei reforme statutare operate de legiuitorul Uniunii, întrucât o astfel de diferențiere se justifică obiectiv prin necesitatea de a păstra libertatea acestuia de a aduce în orice moment reglementărilor statutare modificările pe care le consideră conforme interesului serviciului. Or, doi funcționari care sunt reîncadrați într‑un grad superior sub imperiul unor norme statutare diferite se găsesc, prin aceasta, în situații diferite.

(a se vedea punctele 91, 96 și 97)

Trimitere la:

Curte: 22 decembrie 2008, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, C‑443/07 P, Rep., p. I‑10945, punctul 79; 4 martie 2010, Angé Serrano/Parlamentul European, C‑496/08 P, Rep., p. I‑1793, punctul 108

Tribunalul de Primă Instanță: 11 iulie 2007, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, T‑58/05, Rep., p. II‑2523, punctul 86