Language of document : ECLI:EU:F:2010:150

SENTENZA TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU

(L-Ewwel Awla)

23 ta’ Novembru 2010

Kawża F‑75/09

Fritz Harald Wenig

vs

Il-Kummissjoni Ewropea

“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Talba għal assistenza — Preġudizzju għall-integrità u l-preżunzjoni tal-innoċenza”

Suġġett: Rikors, ippreżentat skont l-Artikoli 236 KE u 152 KEEA, li permezz tiegħu F. Wenig jitlob, minn naħa, l-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li jiċħdu t-talbiet tiegħu għal assistenza, min-naħa l-oħra, il-kundanna tagħha għall-ħlas tad-danni li jirriżultaw mill-allegata illegalità ta’ dawn id-deċiżjonijiet.

Deċiżjoni: Ir-rikors tar-rikorrent huwa miċħud. Ir-rikorrent għandu jbati l-ispejjeż kollha.

Sommarju

Uffiċjali — Obbligu ta’ assistenza li għandha l-amministrazzjoni — Portata

(Regolamenti tal-Persunal, Artikolu 24)

Skont l-obbligu ta’ assistenza, li jirriżulta mid-dispożizzjonijiet tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal, l-amministrazzjoni għandha, f’każ ta’ inċident inkompatibbli mal-ordni u s-serenità tas-servizz, tintervjeni bl-enerġija kollha neċessarja u tirrispondi b’ħeffa u bil-premura meħtieġa miċ-ċirkustanzi tal-każ preżenti sabiex tistabbilixxi l-fatti u li toħroġ, wara konjizzjoni tal-kawża, b’konsegwenzi xierqa. Għal dan il-għan, huwa suffiċjenti li l-uffiċjal li jitlob il-protezzjoni tal-istituzzjoni tiegħu jressaq provi li juru li verament kien hemm l-attakki li huwa jsostni li kien is-suġġett tagħhom. Fil-preżenza ta’ provi ta’ dan it-tip, hija l-istituzzjoni inkwistjoni li għandha tieħu l-miżuri xierqa, b’mod partikolari billi tipproċedi b’investigazzjoni, sabiex tistabbilixxi l-fatti li wasslu għall-ilment, b’kollaborazzjoni mal-awtur tagħhom.

Barra minn hekk, l-obbligu ta’ assistenza ma huwiex suġġett għall-kundizzjoni li l-illegalità tal-aġir, li minħabba fih l-uffiċjal talab l-assistenza, tkun ġiet stabbilita minn qabel. Kundizzjoni bħal din tkun, apparti dan, f’kontradizzjoni mal-għan stess tat-talba għal assistenza fil-każijiet, li huma frekwenti, fejn din hija ġustament ippreżentata sabiex tikseb, permezz ta’ azzjoni ġudizzjarja assistita mill-istituzzjoni, li l-imsemmi aġir ikun rikonoxxut bħala illegali.

Madankollu, għalkemm l-obbligu ta’ assistenza previst fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal jammonta għal garanzija statutorja essenzjali għall-uffiċjal u ma huwiex suġġett għall-kundizzjoni li l-illegalità tal-aġir li minħabba fih l-uffiċjal talab l-assistenza tkun stabbilita minn qabel, xorta jeħtieġ li dan iressaq provi li jwasslu għall-konklużjoni, prima facie, li dan l-aġir jirrigwardah minħabba l-kariga u l-funzjonijiet tiegħu u huma illegali fir-rigward tal-liġi nazzjonali applikabbli. Fil-fatt, kieku tali rekwiżiti ma kinux imposti fuq uffiċjal, amministrazzjoni tkun imġiegħla, meta wieħed mill-uffiċjali jressaq ilment għall-fatti allegatament marbuta mal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu, li tassistih, indipendentement minn natura ta’ dawn il-fatti, tan-natura serja tal-ilment u tal-possibbiltajiet tas-suċċess tiegħu.

Barra minn hekk, l-amministrazzjoni ma tkunx obbligata tassisti uffiċjal suspettat, fid-dawl ta’ provi preċiżi u rilevanti, li naqas serjament mill-obbligi professjonali tiegħu u suġġett minħabba dan għal proċeduri dixxiplinari, anki jekk nuqqasijiet bħal dawn ikunu seħħew favur aġir irregolari ta’ terzi.

(ara l-punti 46 sa 49)

Referenza: Il-Qorti tal-Ġustizzja: 26 ta’ Jannar 1989, Koutchoumoff vs Il‑Kummissjoni, 224/87, Ġabra p. 99, punti 15 u 16; It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku 16 ta’ Jannar 2007, Vjenna et vs Il‑Parlament, F‑115/05, ĠabraSP p. I‑A‑1‑9 u II‑A‑1‑47, punt 51