Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 21. decembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - Združeno kraljestvo) - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. proti The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Zadeva C-366/10)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Direktiva 2003/87/ES - Sistem za trgovanje s pravicami do emisij toplogrednih plinov - Direktiva 2008/101/ES - Vključitev letalskih dejavnosti v ta sistem - Veljavnost - Čikaška konvencija - Kjotski protokol - Sporazum o zračnem prometu EU/Združene države - Načela mednarodnega običajnega prava - Pravni učinki - Sklicevanje - Ekstrateritorialnost prava Unije - Pojma ‚pristojbina' in ‚taksa')

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Tožena stranka: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Ob udeležbi: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - Veljavnost Direktive 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL 2009 L 8, str. 3) - Nemožnost sklicevanja na nekatera pravila in/ali določbe mednarodnega prava

Izrek

1.    Med načeli in določbami mednarodnega prava, ki jih navaja predložitveno sodišče, se je v okoliščinah, kakršne so te v zadevi v glavni stvari, in zaradi presoje veljavnosti Direktive 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti mogoče sklicevati zgolj na:

-    prvič, v mejah nadzora očitne napake pri presoji glede teh načel, za katero je v zvezi s svojo pristojnostjo za sprejetje te direktive odgovorna Unija:

-    načelo, da ima vsaka država popolno in izključno suverenost v zračnem prostoru nad svojim ozemljem;

-    načelo, da nobena država ne more veljavno podrediti nobenega dela odprtega morja svoji suverenosti, in

-    načelo o svobodi letenja nad odprtim morjem,

-    in drugič,

-    člena 7 ter 11(1) in (2)(c) Sporazuma o odprtem nebu, sklenjenega 25. in 30. aprila 2007 med Združenimi državami Amerike na eni strani in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, kakor je bil spremenjen s protokolom, ter

-    člen 15(3) v povezavi s členoma 2 in 3(4) tega sporazuma.

2.    Preučitev Direktive 2008/101 ni pokazala ničesar, kar bi lahko vplivalo na njeno veljavnost.

____________

1 - UL C 260, 25.9.2010.