Language of document :

Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2011. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs kontra Paul Newey az Ocean Finance cégnév alatt

(C-653/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Ellenérdekű fél: Paul Newey az Ocean Finance cégnév alatt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) A jelen üggyel azonos körülmények esetében milyen súllyal kell a nemzeti bíróságnak figyelembe vennie a szerződéseket annak a kérdésnek az eldöntésénél, hogy a HÉA szempontjából melyik személy nyújtotta a szolgáltatásokat? Különösen, meghatározó-e a szerződési jogállás a HÉA-szerinti szolgáltatásnyújtó helyzetének megállapításakor?

2) A jelen üggyel azonos körülmények esetében, amennyiben a szerződéses jogállás nem meghatározó, mely körülmények esetében térjen el a nemzeti bíróság a szerződéses jogállástól?

3) A jelen üggyel azonos körülmények között adott esetben milyen mértékben lényeges az, hogy:

a) A szerződés szerint a szolgáltatás nyújtását végző személy egy másik személy teljes irányítása alatt áll-e?

b) Az üzleti tudással, kereskedelmi kapcsolattal és tapasztalattal más személy rendelkezik-e, mint aki a szerződést köti?

c) A szolgáltatás meghatározó elemeinek mindegyikét vagy azok többségét másik személy végzi-e, mint aki a szerződést köti?

d) A szolgáltatásból eredő pénzügyi veszteséggel és jóhírnév sérelmével járó kereskedelmi kockázatot más személy viseli-e, mint aki a szerződést köti?

e) A szerződés szerint szolgáltatást nyújtó személy a szolgáltatáshoz szükséges meghatározó eszközöket alvállalkozásba adja-e annak a személynek, aki az első személyt irányítja, és ezekből az alvállalkozói szerződésekből hiányoznak-e egyes kereskedelmi jellemzők?

4) A jelen üggyel azonos körülmények esetében el kell-e tekintenie a nemzeti bíróságnak a szerződés elemzésétől?

5) A negyedik kérdésre adandó nemleges válasz esetén a jelen ügyben felmerülővel azonos ügyletek eredménye adóügyi szempontból olyan adóelőnyt jelent-e, amelynek biztosítása ellentétes a hatodik irányelv céljával a Bíróság C-255/02. sz., Halifax plc és társai kontra Commissioners of Customs & Excise ügyben 2006. február 21-én hozott ítéletének 74-86. pontja értelmében?

6) Az ötödik kérdésre adandó igenlő válasz esetén hogyan kellene a jelen ügyben felmerülőkkel azonos ügyleteket átminősíteni?

____________

1 - A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 1977/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)