Language of document :

2008. szeptember 30-án benyújtott kereset - Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület kontra Bizottság

(T-411/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Magyarország) (képviselők: Z. Hegymegi-Barakonyi és P. Vörös, ügyvédek)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a határozat 3. cikkét és 4. cikkének (2) bekezdését a felperesre vonatkozó részében, valamint a határozat 4. cikkének (3) bekezdését annak a 3. cikkre vonatkozó részében;

Az Elsőfokú Bíróság rendelkezzen úgy, hogy a Bizottság viseli a költségeket.

Jogalapok és fontosabb érvek

Kereseti kérelmével a felperes a 2008. július 16-i, azon C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698. - CISAC ügy) részleges megsemmisítését kéri, amely azt állapította meg, hogy az EGT CISAC2 tagok összehangolt magatartást tanúsítottak az EK 81. cikk és az EGT 53. cikk megsértésével, azáltal, hogy az egymásnak adott kölcsönös képviseleti meghatalmazások területi hatályát úgy hangolták össze, hogy az az engedélyt az egyes jogvédő társaságok nemzeti területére korlátozta.

A felperes a megtámadott határozat 3. cikkének, valamint 4. cikke (2) és (3) bekezdésének megsemmisítését kéri, amelyek a hasznosítás három konkrét formájára vonatkoznak (internet, műholdas műsorsugárzás és vezetékes továbbközvetítés), mivel a határozat szerint a felperes megsértette az EK 81. cikkét azáltal, hogy összehangolta a többi CISAC taggal a kölcsönös képviseleti megállapodások területi hatályára vonatkozó záradékokat oly módon, hogy az egyes közös szerzői jogkezelő társaságok nemzeti területére korlátozta az engedélyeket.

A felperes a megtámadott határozatot négy - nevezetesen a hatáskör hiányára, az alapvető eljárási követelmények megsértésére, az EK-Szerződés megsértésére és a Bizottság hatáskörrel való visszaélésére alapított - jogalapra hivatkozva támadja.

Kérelmének alátámasztásaként a felperes a következő jogalapokra hivatkozik:

Az első jogalap szerint a felperes véleménye szerint a Bizottság a megtámadott határozatot elfogadásával, a kifogásközlésben foglalt álláspontjától való eltéréssel megsértette a felperes védekezési jogait.

A második jogalap szerint a felperes azt állítja, hogy a határozat sérti az EK 253. cikket, mivel nincs megfelelően indokolva, és nem nevezi meg az állítólagos összehangolt magatartás kiindulópontját.

A harmadik jogalap szerint a felperes azt állítja, hogy a határozat sérti az EK 82. cikket és az 1/2003/EK rendelet 2. cikkét, mivel a Bizottság nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot az összehangolt magatartásra a megkövetelt jogi szabályokat illetően, és ennélfogva nem tartotta tiszteletben a bizonyítási teher szabályát.

A negyedik jogalap szerint a felperes azt állítja, hogy a határozat sérti az EK 86. cikk (2) bekezdését, mivel a felperes általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozás, és a megtámadott határozatban foglalt EK versenyszabályok alkalmazása akadályozza a rábízott különleges feladatok teljesítését.

Ezenfelül, a felperes szerint a Bizottság visszaélt a hatáskörével az EK 81. cikk szerint azáltal, hogy megkerülte az EK-Szerződés által kifejezetten az ügy körülményeinek elbírálására előírt eljárást. Továbbá a felperes kifejti, hogy a határozat sérti az EK 151. cikk (4) bekezdését, mivel nem tartja tiszteletben a kulturális sokféleséget. Végül pedig a felperes azt állítja, hogy a határozat sérti a jogbiztonság elvét, mivel az olyan magatartás tanúsítását követeli meg, amelyet a Bizottság elmulasztott meghatározni.

____________

1 - International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (szerzők és zeneszerzők egyesületeinek nemzetközi szövetsége)

2 - A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.)