Language of document :

2008. szeptember 29-én benyújtott kereset - SOZA kontra Bizottság

(T-413/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Pozsony, Szlovákia) (képviselő: M. Favart, ügyvéd)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatos, 2008. július 16-i, C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698. - CISAC ügy) 3. cikkét; és

az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Kereseti kérelmével a felperes az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatos, 2008. július 16-i, C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698. - CISAC ügy), és különösen annak 3. cikke megsemmisítését kéri, amely azt állapította meg, hogy az EGT CISAC tagok összehangolt magatartást tanúsítanak az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértésével, azáltal, hogy úgy hangolják össze az egymásnak adott kölcsönös képviseleti meghatalmazásaik területi hatályának kijelölését, hogy az az engedélyeket az egyes közös jogkezelő társaságok nemzeti területére korlátozza.

Kereseti kérelmeinek alátámasztásaként a felperes a következőkre hivatkozik:

i.    a területi hatály kijelölésének kölcsönös képviseleti megállapodásaiba való belefoglalása nem összehangolt gyakorlat eredménye, és

ii.    másodlagosan, mégha létezne is összehangolt magatartás a területi hatály kijelölését illetően, az akkor sem korlátozná a versenyt az EK 81. cikke értelmében.

Első jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Bizottság értékelési hibát vétett és megsértette az EK 81. cikket, valamint az EK 253. cikket azáltal, hogy azt állapította meg, hogy a felperes és a többi EGT CISAC tag által megkötött kölcsönös képviseleti megállapodásokban szereplő párhuzamos területihatály-kijelölések összehangolt magatartás eredményei, míg a határozat ilyen összehangolt magatartásra nem tudott bizonyítékot szolgáltatni.

Második jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a területi hatály kijelölésével kapcsolatos állítólagos összehangolt magatartás nem jogellenes, mivel olyan versenyformát szabályoz, amely nem tartozik védelem alá. Ezenfelül a felperes azt állítja, hogy mégha az állítólagos összehangolt magatartás versenykorlátozónak is minősül, akkor sem sérti az EK 81. cikk (1) bekezdését, mivel az egy törvényes cél eléréséhez szükséges és arányos.

____________