Language of document :

Acțiune introdusă la 29 septembrie 2008 - SOZA/Comisia Comunităților Europene

(Cauza T-413/08)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Republica Slovacă) (reprezentant: M. Favart, lawyer)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Anularea articolului 3 din Decizia Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în temeiul articolului 81 CE și al articolului 53 SEE (cauza COMP/C2/38.698 - CISAC) și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin acțiunea sa, reclamanta solicită anularea în parte a Deciziei Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în temeiul articolului 81 CE și al articolului 53 SEE (cauza COMP/C2/38.698 - CISAC) și în special a articolului 3 din această decizie, prin care se determină că membrii CISAC din SEE au desfășurat o practică concertată cu încălcarea articolului 81 CE și a articolului 53 SEE prin coordonarea delimitărilor teritoriale ale mandatelor de reprezentare reciprocă acordate celeilalte părți într-un mod care limitează o licență la teritoriul domestic al fiecărei societăți de gestiune colectivă.

În sprijinul motivelor sale, reclamanta susține că:

(i)    includerea delimitărilor teritoriale în acordurile de reprezentare reciprocă nu este rezultatul unei practici concertate și

(ii)    alternativ, dacă ar exista o practică concertată privind delimitarea teritorială, aceasta nu ar restrânge concurența în sensul articolului 81 CE.

În temeiul primului motiv, reclamanta susține că a fost săvârșită de către Comisie o eroare de apreciere și că aceasta a încălcat articolul 81 CE, precum și articolul 253 CE prin stabilirea faptului că delimitarea teritorială paralelă inclusă în acordurile de reprezentare reciprocă încheiate de reclamant și de alți membri CISAC din SEE este rezultatul unei practici concertate, în timp ce decizia nu oferă nicio dovadă a unei astfel de practici concertate.

În temeiul celui de al doilea motiv, reclamanta susține că practica concertată invocată privind delimitările teritoriale nu este ilegală întrucât privește o formă de concurență care nu trebuie protejată. Mai mult, reclamanta susține că, și dacă s-ar considera că presupusa practică restrânge concurența, aceasta nu încalcă articolul 81 alineatul (1) CE deoarece este necesară și proporțională cu un obiectiv legitim.

____________

1 - Confederația Internațională a Societăților de Autori și Compozitori.