Language of document :

Tožba, vložena 29. septembra 2008 - SOZA proti Komisiji

(Zadeva T-413/08)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Slovaška republika ) (zastopnik: M. Favart, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predloga tožeče stranke

Za ničnega naj se razglasi člen 3 Odločbe Komisije z dne 16. julija 2008 v zvezi s postopkom v skladu s členoma 81 ES in 53 EGP (zadeva COMP/C2/38.698 - CISAC) in

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

S to tožbo tožeča stranka predlaga, naj se delno razglasi za nično Odločba Komisije z dne 16. julija 2008 v zvezi s postopkom v skladu s členoma 81 ES in 53 EGP (zadeva COMP/C2/38.698 - CISAC) in zlasti njen člen 3, v katerem je določeno, da so člani CISAC v EGP usklajeno ravnali in kršili člena 81 ES ter 53 EGP, s tem da so uskladili ozemeljske razmejitve v pooblastilih za vzajemno predstavništvo, tako da so bile licence omejene na nacionalno ozemlje vsake od družb za upravljanje avtorskih pravic.

V utemeljitev svojih predlogov tožeča stranka navaja:

(i)    da vključitev ozemeljskih razmejitev v sporazume vzajemnega predstavništva ni posledica usklajenega ravnanja in

(ii)    podredno, da naj tudi v primeru usklajenega ravnanja v zvezi z ozemeljskimi razmejitvami konkurenca ne bi bila omejena v smislu člena 81 ES.

V okviru prvega tožbenega razloga tožeča stranka navaja, da je Komisija storila napako v presoji in kršila člena 81 ES ter 253 ES, s tem da je menila, da je vzporednost ozemeljskihraz, vključenih v sporazume vzajemnega predstavništva, ki so jih sklenili tožeča stranka in drugi člani CISAC v EGP, posledica usklajenega ravnanja, ne da bi v odločbi navedla dokaze za takšno usklajeno ravnanje.

V okviru drugega tožbenega razloga tožeča stranka trdi, da domnevno usklajeno ravnanje v zvezi z ozemeljskimi razmejitvami ni nezakonito, ker se nanaša na obliko konkurence, ki je ni treba varovati. Poleg tega tožeča stranka trdi, da tudi če bi se štelo, da domnevno ravnanje omejuje konkurenco, se z njim ne krši člen 81(1) ES, ker je to ravnanje nujno potrebno in sorazmerno za doseganje legitimnega cilja.

____________

1 - Mednarodna konfederacija avtorskih društev.