Language of document :

2008. szeptember 30-án benyújtott kereset - SIAE kontra Bizottság

(T-433/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Società Italiana degli Autori ed Editori - SIAE (Róma, Olaszország) (képviselők: M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo és S. Valentino, ügyvédek)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a határozat 3. cikkét és 4. cikkének (2) bekezdését;

az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére;

az Elsőfokú Bíróság rendeljen el minden olyan egyéb intézkedést, beleértve a bizonyítási intézkedéseket is, amelyet megfelelőnek ítél.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügyben megtámadott határozat megegyezik a T-392/08. sz., AEPI kontra Bizottság ügy tárgyát képező határozattal.

Keresetének alátámasztására a felperes öt jogalapra hivatkozik.

Az első jogalapjában a felperes az EK 81. cikk megsértésére, illetve téves alkalmazására, valamint a bizonyítékok hiányára hivatkozik, mivel a határozatban a Bizottság úgy állapítja meg az összehangolt magatartás fennállását, hogy erre semmiféle bizonyítékot nem szolgáltat, csupán arra az egyszerű körülményre hivatkozik, hogy több kölcsönös képviseleti megállapodás arra a területre korlátozza az engedélyek megadására vonatkozó hatáskört, amelyen a másik jogkezelő társaság működik. A Bizottság e tekintetben nem veszi figyelembe azt, hogy sok jogkezelő társaság úgy véli, hogy jobban tudja biztosítani tagjai számára a jogokat azzal, ha rábízza repertoárját azokra a jogkezelő társaságokra, amelyek hatékonyan tudják biztosítani számukra a szerzői jogok védelmét, és teljesen evidens, hogy e követelménynek legteljesebb mértékben épp azok a társaságok tudnak megfelelni, amelyek erős gyökerekkel kötődnek a területhez.

Második jogalapjában a felperes az EK 81. cikk megsértésére, illetve téves alkalmazására, valamint a határozat indokolásának logikátlan mivoltára hivatkozik, mivel a Bizottság a zeneművek műholdon, vezetéken és Interneten keresztül történő átvitelének több ország területére kiterjedő engedélyei kezelésének megvalósíthatósága bizonyításának megkísérlésekor maga is csak arra szolgáltat bizonyítékot, hogy nincs párhuzamos gyakorlat a jogkezelő társaságok között. Ugyanis a Bizottság által állított vád épp az általa hivatkozott példák - nevezetesen azon állítás, miszerint a jogkezelő társaságok által adott meghatalmazások szélesebb területre terjednek ki, mint azon területek, ahol az egyes társaságok működnek - miatt megalapozatlan.

Harmadik jogalapjával a felperes az EK 81. cikk megsértésére és téves alkalmazására hivatkozik, mivel abban a vitatott esetben, ha a Bizottság megállapítaná az összehangolt gyakorlat fennállását, akkor ez nem korlátozná semmiben sem a versenyt, hiszen a területi körülhatárolások szükségszerű velejárói a szerzői jogok kizárólagos jellegének.

Negyedik jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a Bizottság megsértette a kontradiktórius eljárás elvét és az EK 253. cikket az indokolás hiánya miatt, mivel nem értesítette a társaságokat azon alapvető tényekről, amelyekre azon határozata meghozatalánál támaszkodott, amellyel nem fogadta el az elvégzett vizsgálatokat követően a SIAE által javasolt kötelezettségvállalásokat.

Ötödik jogalapjával a felperes az EK 253. cikk indokolás hiánya miatti megsértésére, az arányosság elvének megsértésére, a jogbiztonság elvének megsértésére, valamint a határozat 4. cikke (2) bekezdésében előírt intézkedések ellentmondásos és logikátlan mivoltára hivatkozik. A jogkezelő társaságok által kérelmezett felülvizsgálati tevékenység teljesen meghatározatlan jellege a SIAE-t jogtalanul bizonytalan helyzetbe hozza azon intézkedések beazonosítása terén, amelyeket a Bizottság az állítólagos összehangolt gyakorlat megszüntetéséhez megfelelőnek ítél. Ezenfelül mivel a Bizottság kifejezetten elismeri, hogy a meghatalmazás hatályának a másik jogkezelő társaság területére való korlátozásának ténye nem jelenti a verseny korlátozását, nyilvánvalóan ellentmondásban van ezzel a tétellel annak elrendelése a jogkezelő társaságokkal szemben, hogy azok bilaterális módon vizsgálják felül valamennyi meghatalmazásuk területi hatályát a műholdas, kábeles és internetes átvitelek terén, és valamennyi ilyen kölcsönös képviseleti megállapodás felülvizsgált példányát juttassák el a Bizottsághoz. Ehhez még hozzáadódik az a tény, hogy mivel a Bizottság a területi hatály "bilaterális" felülvizsgálatát követeli meg, a határozat 4. cikke (2) bekezdésének a SIAE által történő teljes betartása mindenképpen kívül esik az ő döntési jogkörén, mivel 23 másik jogkezelő társaság önálló döntésére van ráutalva.

____________