Language of document : ECLI:EU:C:2012:137

Tužba podnesena 31. kolovoza 2016. – sheepworld protiv EUIPO-a (Alles wird gut)

(predmet T-622/16)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: sheepworld AG (Ursensollen, Njemačka) (zastupnik: S. von Rüden, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Alles wird gut“ – prijava za registraciju br. 14 170 062

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 16. lipnja 2016. u predmetu R 212/2016-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka, uključujući troškove nastale u žalbenom postupku.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

____________