Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2010. szeptember 30.

F‑107/05. sz. ügy

Tóth Gergely

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Besorolási fokozatba történő besorolás – A pályázati felhívásban előírt besorolási fokozatok – Az ideiglenes alkalmazottak besorolására vonatkozó szabályoknak a pályázati felhívás közzétételét követő módosítása – Besorolási fokozatba történő besorolás a kevésbé kedvező új szabályok alapján – Átmeneti rendelkezések – Analógia útján történő alkalmazás – A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése – Arányosság – A gondos ügyintézés elve”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Tóth G. elsődlegesen egyrészt a 2005. július 20‑i, a panaszát elutasító bizottsági határozat megsemmisítését, másrészt az általa 2005. január 17‑én aláírt munkaszerződésének megsemmisítését kéri, amennyiben az megállapítja a besorolási fokozatát; másodlagosan pedig a Bizottság kötelezését, hogy részére kártérítést fizessen.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a felperes A*6 besorolási fokozat második fizetési fokozatába való besorolásáról szóló – a 2005. január 17‑én megkötött ideiglenes alkalmazotti szerződésének 3. cikkébe foglalt – bizottsági határozatot. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. A Bizottság maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a felperes költségeit is. Az Európai Unió Tanácsa – mint a Bizottság kérelmeit támogató beavatkozó – maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Besorolási fokozatba történő besorolás – Új előmeneteli rendszernek a 723/2004 rendelettel történt bevezetése – A besorolásra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(Személyzeti szabályzat, 5. cikk, (1)–(4) bekezdés; XIII. melléklet, 12. cikk, (3) bekezdés; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 10. cikk, második bekezdés; 723/2004 tanácsi rendelet)

2.      Uniós jog – Átmeneti rendelkezések – Szigorú értelmezés

3.      Tisztviselők – Elvek – A gondos ügyintézés elve – Terjedelem

1.      Mivel a tisztviselők személyzeti szabályzatának, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló 723/2004 rendelet nem tartalmaz átmeneti rendelkezéseket azon ideiglenes alkalmazottak besorolási fokozatba való besorolásának meghatározására, akiket ezen rendelet hatálybalépése – 2004. május 1‑je – után, az ezen időpontot megelőzően közzétett pályázati felhívások alapján vettek fel, és mivel nincs erre irányuló hatályos belső szabályozás, az említett átmeneti rendelkezések 10. cikkének második bekezdése önmagában is alkalmas ezen besorolás megalapozására.

Az említett alkalmazási feltételek 10. cikkéből kitűnik, hogy az adminisztráció mérlegelési jogkörrel rendelkezik az ideiglenes alkalmazottak besorolási fokozatának meghatározása terén. Az erre vonatkozó belső rendelkezés hiányában ezt a jogkört csak az említett alkalmazottaknak a pályázati felhívásban meghirdetett besorolási fokozatba való alkalmazására vonatkozó kötelezettség korlátozza, és annak szükségessége, hogy tiszteletben tartsák a besorolási osztályoknak, illetve a csoportoknak a személyzeti szabályzat 5. cikkének (1)–(4) bekezdésében rögzített rendszerét.

E körülmények között, és abban az esetben, ha a pályázati felhívásban meghirdetett besorolási fokozat megszűnt, az intézmény jogszerűen követheti a jogalkotó által a személyzeti szabályzat XIII. mellékletében elfogadott megoldást, és analógia útján alkalmazhatja ezen melléklet 12. cikkének (3) bekezdését, amely cikk az alkalmassági listára 2006. május 1‑je előtt felvett azon tisztviselők besorolására vonatkozik, akiket 2004. május 1‑je és 2006. április 30. között vettek fel.

(lásd az 55., 58., 59., 69., 73., 74. és 76. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑21/06. sz., Da Silva kontra Bizottság ügyben 2007. június 28‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑179. o. és II‑A‑1‑981. o.) 64., 68. és 79. pontja.

2.      Az átmeneti rendelkezést főszabály szerint szigorúan kell értelmezni, amivel eleve összeegyeztethetetlen az analógia útján való alkalmazás. Az értelmezés szigorú jellegét az a körülmény igazolja, hogy az átmeneti rendelkezések eltérnek azon állandó szabályoktól és elvektől, amelyeket az említett rendszer hiányában nyomban alkalmazni kellene.

Az állandó rendelkezések hiányában azonban az adminisztráció analógia útján alkalmazhatja a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdését e rendelkezés átmeneti jellegének megsértése nélkül.

(lásd a 71–74. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 77/82. sz., Peskeloglou ügyben 1983. március 23‑án hozott ítéletének (EBHT 1983., 1085. o.) 11–15. pontja; C‑267/95. és C‑268/95. sz., Merck és Beecham egyesített ügyekben 1996. december 5‑én hozott ítéletének (EBHT 1996., I‑6285. o.) 23. és 24. pontja; C‑462/05. sz., Bizottság kontra Portugália ügyben 2008. június 12‑én hozott ítéletének (EBHT 2008., I‑4183. o.) 53. és 54. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑252/97. sz., Dürbeck kontra Bizottság ügyben 2000. szeptember 19‑én hozott ítéletének (EBHT 2000., II‑3031. o.) 66. és 70. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék a fent hivatkozott Da Silva kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 64., 68. és 79. pontja.

3.      A tisztviselő helyzetére vonatkozó döntés alkalmával az adminisztráció a gondos ügyintézés elve alapján köteles minden olyan tényezőt figyelembe venni, amely meghatározó lehet a döntése szempontjából, ennélfogva ezen elv megsértése a megtámadott határozat megsemmisítését eredményezheti.

(lásd a 85. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑11/03. sz., Afari kontra EKB ügyben 2004. március 16‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑65. o. és II‑267. o.) 42. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑99/06. sz., López Teruel kontra OHIM ügyben 2007. május 22‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑147. o. és II‑A‑1‑797. o.) 92. pontja.