Language of document : ECLI:EU:F:2010:157

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

8. prosince 2010

Věc F‑79/10

Charles Dubus

v.

Evropská komise

„Smírné urovnání – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná podle článku 270 SFEU, použitelného na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se Ch. Dubus domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 20. listopadu 2009, kterým bylo rozhodnuto o jeho nezahrnutí na seznam úředníků povýšených do platové třídy AST 4 v povyšovacím řízení za rok 2009.

Rozhodnutí: Věc F‑79/10, Dubus v. Komise, se vyškrtne z rejstříku Soudu. Účastníci řízení ponesou náklady řízení na základě vzájemné dohody.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné urovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek69)