Language of document : ECLI:EU:F:2010:157

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

8. december 2010

Sag F­79/10

Charles Dubus

mod

Europa-Kommissionen

»Forlig — slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Charles Dubus har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 20. november 2009 om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse AST 4 i forfremmelsesåret 2009.

Udfald: Sag F­79/10, Dubus mod Kommissionen, slettes af Rettens register. Parterne bærer sagens omkostninger i henhold til det forlig, der er indgået mellem dem.

Sammendrag

Tjenestemænd — søgsmål — forlig indgået for Personaleretten — sletning af registret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)