Language of document : ECLI:EU:F:2010:157

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2010. gada 8. decembrī

Lieta F‑79/10

Charles Dubus

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kura celta atbilstoši LESD 270. pantam, kas EAEK līgumam ir piemērojams saskaņā ar LESD 106.a pantu, ar kuru C. Dubus prasa atcelt Komisijas 2009. gada 20. novembra lēmumu neiekļaut viņu to ierēdņu sarakstā, kuri ir paaugstināti AST 4 pakāpē 2009. gada paaugstināšanā amatā

Nolēmums Izslēgt lietu F‑79/10 Dubus/Komisija no Civildienesta tiesas reģistra. Lietas dalībnieki atlīdzina tiesāšanās izdevumus saskaņā ar starp viņiem panākto vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)