Language of document : ECLI:EU:F:2010:157

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI
A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

8 decembrie 2010


Cauza F‑79/10


Charles Dubus

împotriva

Comisiei Europene

„Soluționare pe cale amiabilă — Radiere”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a, prin care domnul Dubus solicită anularea deciziei Comisiei din 20 noiembrie 2009 privind neincluderea acestuia în lista funcționarilor promovați la gradul AST 4 în cadrul exercițiului de promovare 2009

Decizia:      Cauza F‑79/10, Dubus/Comisia, se radiază din registrul Tribunalului. Părțile suportă cheltuielile de judecată potrivit acordului dintre ele.


Sumarul ordonanței

Funcționari — Acțiune — Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice — Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 69)