Language of document : ECLI:EU:F:2010:157

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 8 december 2010

Mål F-79/10

Charles Dubus

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning – Avskrivning”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på EES-avtalet med stöd av artikel 106 a i detta, i vilken Charles Dubus har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara kommissionens beslut av den 20 november 2009 att inte ta upp sökanden i förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad AST 4 under befordringsförförandet 2009.

Avgörande: Mål F‑79/10, Dubus mot kommissionen avskrivs i personaldomstolens register. Parterna ska bära sina rättegångskostnader enligt inbördes avtal.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning i ett mål vid personaldomstolen – Avskrivning i registret

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)