Language of document : ECLI:EU:F:2010:167

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (τρίτο τμήμα)

της 15ης Δεκεμβρίου 2010

Υπόθεση F-14/09

Ana Maria Almeida Campos κ.λπ.

κατά

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προαγωγή — Περίοδος προαγωγών 2008 — Συγκριτική εξέταση των προσόντων μεταξύ μονίμων υπαλλήλων του γλωσσικού τομέα και μονίμων υπαλλήλων γενικών καθηκόντων»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η Α. Μ. Almeida Campos και άλλες τέσσερις μόνιμοι υπάλληλοι του Συμβουλίου ζητούν την ακύρωση, αφενός, των αποφάσεων του Συμβουλίου περί μη εγγραφής τους στον πίνακα των υπαλλήλων που προήχθησαν στον βαθμό AD 12 κατά την περίοδο προαγωγών 2008 και, αφετέρου, των αποφάσεων περί προαγωγής στον βαθμό AD 12 υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων AD που ασκούσαν άλλα καθήκοντα πλην αυτών του γλωσσικού τομέα.

Απόφαση: Οι αποφάσεις με τις οποίες το Συμβούλιο αρνήθηκε να προαγάγει τις προσφεύγουσες στον βαθμό AD 12 κατά τις προαγωγές του 2008 ακυρώνονται. Η προσφυγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά. Το Συμβούλιο φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

1.      Yπάλληλοι — Προσφυγή — Προηγούμενη διοικητική ένσταση — Ταυτότητα αντικειμένου και υποθέσεως

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

2.      Υπάλληλοι — Προαγωγή — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Σχετικές λεπτομέρειες — Εξουσία εκτιμήσεως της διοικήσεως — Όρια — Τήρηση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45 § 1· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

1.      Ο κανόνας της ταυτότητας του αντικειμένου διοικητικής ενστάσεως και προσφυγής παραβιάζεται μόνο στην περίπτωση που η ένδικη προσφυγή μεταβάλλει το αντικείμενο ή την αιτία της διοικητικής ενστάσεως, η δε έννοια της «αιτίας» πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο διασταλτικό. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, και δεδομένου ότι πρόκειται για ακυρωτικά αιτήματα, πρέπει ως «αιτία της διαφοράς» να νοείται η αμφισβήτηση από τον προσφεύγοντα της εσωτερικής νομιμότητας της προσβαλλομένης πράξεως ή, εναλλακτικώς, η αμφισβήτηση της εξωτερικής νομιμότητάς της.

Επομένως, καθόσον οι προσφεύγουσες, με τις διοικητικές ενστάσεις τους, αμφισβήτησαν την εσωτερική νομιμότητα των προσβαλλόμενων πράξεων, ο προβαλλόμενος με την προσφυγή λόγος με τον οποίο αμφισβητείται η εσωτερική νομιμότητα των εν λόγω πράξεων είναι ομοίως παραδεκτός.

(βλ. σκέψη 28)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 1 Ιουλίου 2010, F‑45/07, Mandt κατά Κοινοβουλίου, σκέψεις 119 και 120

2.      Από το άρθρο 45, παράγραφος 1, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ) προκύπτει ότι, στο πλαίσιο διαδικασίας προαγωγής, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή οφείλει να πραγματοποιεί την επιλογή της βάσει συγκριτικής εξετάσεως των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων.

Μολονότι η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή διαθέτει εξουσία από τον ΚΥΚ να προβαίνει στην εξέταση αυτή κατά τη διαδικασία ή τη μέθοδο που εκτιμά ως την πλέον κατάλληλη, εντούτοις, η εξουσία αυτή περιορίζεται από την ανάγκη της διεξαγωγής της συγκριτικής εξετάσεως των υποψηφιοτήτων με προσοχή και αμεροληψία, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως. Στην πράξη, η συγκριτική εξέταση των προσόντων των υποψηφίων πρέπει να διενεργείται επί ίσοις όροις και βάσει συγκρίσιμων πηγών πληροφοριών και στοιχείων.

Επιπροσθέτως, το άρθρο 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, το οποίο επιβάλλει στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή την υποχρέωση να προβαίνει σε συγκριτική εξέταση των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων, προϋποθέτει ότι η εξέταση αυτή καλύπτει όλους τους προαγώγιμους υπαλλήλους, όποια και αν είναι τα καθήκοντά τους. Συγκεκριμένα, η απαίτηση αυτή αποτελεί έκφραση συγχρόνως της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των υπαλλήλων και της αρχής της προσδοκίας τους να σταδιοδρομήσουν.

Στο πλαίσιο διαδικασίας προαγωγής η οποία περιλαμβάνει δύο διαδοχικά στάδια και συγκεκριμένα, καταρχάς, ένα πρώτο στάδιο συνιστάμενο στην προηγούμενη εξέταση, από δύο διαφορετικές συμβουλευτικές επιτροπές για τις προαγωγές, των προσόντων των μονίμων υπαλλήλων του γλωσσικού κλάδου και των μονίμων υπαλλήλων στους οποίους έχουν ανατεθεί άλλα καθήκοντα και, εν συνεχεία, ένα δεύτερο στάδιο στηριζόμενο στη συγκριτική εξέταση, εκ μέρους της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, των προσόντων των μονίμων υπαλλήλων που ανήκουν αντιστοίχως στη μία ή την άλλη από τις δύο αυτές ομάδες, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας προαγωγής, ήτοι η προηγούμενη εξέταση, από δύο διαφορετικές συμβουλευτικές επιτροπές για τις προαγωγές, των προσόντων των δύο αυτών ομάδων μονίμων υπαλλήλων δεν μπορεί, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσεως των καθηκόντων που ανατίθενται στους πρώτους σε σχέση με εκείνα που ανατίθενται στους δεύτερους και δεδομένου ότι η εξέταση αυτή σκοπεί αποκλειστικώς να παράσχει στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα των προαγώγιμων υπαλλήλων, να εμποδίσει την καλώς εννοούμενη συγκριτική εξέταση των προσόντων των υποψηφίων και εμπίπτει, αντιθέτως, στην αρχή της χρηστής διοικήσεως.

Αντιθέτως, όσον αφορά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας προαγωγής, ήτοι την εξέταση εκ μέρους της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων, ο κανονισμός 723/2004, για την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό αυτής, έθεσε τέρμα στη διάκριση που γινόταν στο παρελθόν μεταξύ των θέσεων των υπαλλήλων των κατηγοριών A έως D που δεν ασκούσαν καθήκοντα του γλωσσικού τομέα και των θέσεων των υπαλλήλων του κλάδου LA που ασκούσαν καθήκοντα του γλωσσικού τομέα και δημιούργησε μια νέα δομή σταδιοδρομίας, που βασίζεται σε δύο ομάδες καθηκόντων, ήτοι στην ομάδα καθηκόντων των βοηθών υπαλλήλων (AST), για την αντικατάσταση των παλαιών κατηγοριών C και B, και στην ομάδα καθηκόντων των υπαλλήλων διοικήσεως (AD), για την αντικατάσταση της παλαιάς κατηγορίας A καθώς και του γλωσσικού κλάδου LA. Επομένως, δεδομένου ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν να συγχωνευθεί σε μια ενιαία ομάδα καθηκόντων το σύνολο των υπαλλήλων, είτε αυτοί ασκούν γλωσσικά είτε άλλα καθήκοντα, εναπόκειται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, η οποία είναι αρμόδια για τις προαγωγές, να προβεί σε ενιαία συγκριτική εξέταση των προσόντων του συνόλου των προαγώγιμων στον βαθμό AD 12 υπαλλήλων.

(βλ. σκέψεις 29 έως 31 και 33 έως 35)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 1 Ιουλίου 1976, 62/75, de Wind κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1976, σ. 423, σκέψη 17

ΓΔΕΕ: 30 Νοεμβρίου 1993, T‑76/92, Τσιριμώκος κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 1993, σ. II‑1281, σκέψη 21· 9 Απριλίου 2003, T‑134/02, Tejada Fernández κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2003, σ. I‑A‑125 και II‑609, σκέψη 41· 13 Ιουλίου 1995, T‑557/93, Rasmussen κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1995, σ. I‑A‑195 και II‑603, σκέψεις 20 και 21· 19 Μαρτίου 2003, T‑188/01 έως T‑190/01, Tsarnavas κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2003, σ. I‑A‑95 και II‑495, σκέψεις 98 και 121