Language of document : ECLI:EU:F:2010:164

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)

της 14ης Δεκεμβρίου 2010

Υπόθεση F-74/09

Werner Siegfried Gowitzke

κατά

Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)

«Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Άρθρο 27 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως του προσωπικού της Ευρωπόλ — Άρθρο 4 των κανόνων περί καθορισμού των βαθμών και των κλιμακίων του προσωπικού της Ευρωπόλ — Εκ νέου αξιολόγηση θέσεως στον ανώτερο βαθμό — Κατάταξη σε κλιμάκιο»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 40, παράγραφος 3, της συμβάσεως η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ίδρυση ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ) και του άρθρου 93, παράγραφος 1, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπόλ, με την οποία  W. S. Gowitzke ζητεί, μεταξύ άλλων, να ακυρωθεί  τροποποιητική της σχέσεως εργασίας του σύμβαση την οποία κατήρτισε η Ευρωπόλ στις 16 Φεβρουαρίου 2009 αξιολογώντας εκ νέου τη θέση του από τον βαθμό 6 στον βαθμό 5 και καθορίζοντας το αρχικό επίπεδο του μισθού του με βάση το πρώτο κλιμάκιο του βαθμού αυτού.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται. Ο προσφεύγων φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

Υπάλληλοι — Υπάλληλοι της Ευρωπόλ — Επαναξιολόγηση της θέσεως στον ανώτερο βαθμό — Κατάταξη σε κλιμάκιο


Ούτε το άρθρο 27 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Ευρωπόλ ούτε το έγγραφο με τίτλο «Κανόνες για τον καθορισμό των βαθμών και των κλιμακίων του προσωπικού της Ευρωπόλ» το οποίο εξέδωσε στις 26 Αυγούστου 2008 ο διευθυντής της Ευρωπόλ («κανόνες για τα κλιμάκια») ορίζουν σε ποιον βαθμό ή σε ποιο κλιμάκιο πρέπει να γίνεται η κατάταξη κατά την επαναξιολόγηση ορισμένης θέσεως.

Συναφώς, πρέπει να εφαρμοστεί κατ’ αναλογία η διάταξη που διέπει την περίπτωση η οποία είναι περισσότερο συγκρίσιμη με την υπό κρίση, δηλαδή το άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, των κανόνων για τα κλιμάκια. Ειδικότερα, μολονότι αληθεύει ότι η διάταξη αυτή καθορίζει τα κλιμάκια στα οποία κατατάσσονται όσοι εσωτερικοί υποψήφιοι, κατόπιν εσωτερικής διαδικασίας επιλογής, διορίζονται σε θέση ανώτερου βαθμού, εντούτοις, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης όταν ο νέος βαθμός στον οποίο κατατάσσεται ο ενδιαφερόμενος εξαρτάται όχι από την επιτυχία του σε εσωτερική διαδικασία επιλογής μετά το πέρας της οποίας καλείται αυτός να καταλάβει διαφορετική θέση, αλλά από την επαναξιολόγηση στον ανώτερο βαθμό της θέσεως που κατέχει.

Πάντως, κατά την εν λόγω διάταξη, ο εσωτερικός υποψήφιος που διορίζεται σε θέση ανώτερου βαθμού κατατάσσεται στο αμέσως επόμενο κλιμάκιο του εν λόγω βαθμού σε σύγκριση με τον προηγούμενο βασικό μισθό του. Ασφαλώς, από τη γραμματική ερμηνεία της διατάξεως προκύπτει ότι η φράση «του εν λόγω βαθμού» αναφέρεται στον νέο βαθμό. Εντούτοις, χάριν σαφήνειας, διευκρινίζεται ότι πρέπει να γίνει σύγκριση με τον προηγούμενο βασικό μισθό του υπαλλήλου. Κατά συνέπεια, προκειμένου να καθοριστεί το κλιμάκιο στο οποίο θα γίνει η κατάταξη, πρέπει να συγκριθεί ο προηγούμενος βασικός μισθός με τους βασικούς μισθούς του ανώτερου βαθμού και ο υπάλληλος να καταταγεί στο κλιμάκιο το οποίο, καίτοι είναι το κατώτατο του νέου βαθμού, παρέχει στον υπάλληλο βασικό μισθό υψηλότερο από αυτόν που ελάμβανε στον προηγούμενο βαθμό του. Επομένως, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο υπάλληλος που κατατάσσεται σε ανώτερο βαθμό να υποστεί απώλεια στον βασικό μισθό του, ο υπάλληλος αυτός δεν πρέπει να καταταγεί αυτομάτως στο πρώτο κλιμάκιο του ανώτερου βαθμού στον οποίο διορίζεται αλλά στο πρώτο από όλα τα κλιμάκια του εν λόγω βαθμού που του διασφαλίζει βασικό μισθό υψηλότερο από αυτόν που ελάμβανε στον προηγούμενο βαθμό του.

(βλ. σκέψεις 31, 32, 34 και 36)