Language of document : ECLI:EU:F:2010:164

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera întâi)

14 decembrie 2010


Cauza F‑74/09


Werner Siegfried Gowitzke

împotriva

Oficiului European de Poliție (Europol)

„Funcție publică — Personalul Europol — Articolul 27 din Statutul personalului Europol — Articolul 4 din Politica de determinare a gradelor și a treptelor personalului Europol — Reevaluarea unui post prin încadrarea în gradul superior — Încadrare în treaptă”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 40 alineatul (3) din Convenția – adoptată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană – privind înființarea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol) și al articolului 93 alineatul (1) din Statutul personalului Europol, prin care domnul Gowitzke solicită, în special, anularea actului adițional la contractul său de muncă stabilit de Europol la 16 februarie 2009, prin care se modifica încadrarea sa de la gradul 6 la gradul 5 și se stabilea un nivel de salariu inițial la prima treaptă a acestui grad

Decizia:      Respinge acțiunea. Reclamantul suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.


Sumarul hotărârii


Funcționari — Agenți ai Europol — Modificarea încadrării într‑un post de grad superior — Încadrarea în treaptă


Nici articolul 27 din Statutul personalului Europol, nici documentul intitulat „Politica de determinare a gradelor și a treptelor personalului Europol”, adoptat la 26 august 2008 de directorul Europol („politica treptelor”) nu prevăd gradul și treapta care trebuie acordate cu ocazia modificării încadrării într‑un post.

În această privință, trebuie aplicată prin analogie dispoziția care reglementează situația cea mai comparabilă cu cea din speță, respectiv articolul 4 alineatul (2) primul paragraf din politica treptelor. Astfel, deși este adevărat că această dispoziție determină treptele care trebuie atribuite candidaților interni care, în urma unei proceduri interne de selecție, sunt numiți în alt post de grad superior, această dispoziție este aplicabilă și în cazul în care noul grad atribuit persoanei interesate nu este legat de reușita acesteia la o procedură internă de selecție, în urma căreia ar fi obținut un post diferit, ci de modificarea încadrării într‑un grad superior postului pe care îl ocupă.

Or, potrivit dispoziției menționate, un candidat intern numit într‑un post relevant de grad superior primește treapta imediat superioară din acest grad, în raport cu salariul său de bază anterior. Desigur, reiese dintr‑o interpretare literală a dispoziției că „în acest grad” ar face trimitere la noul grad. Se precizează însă în această dispoziție, pentru claritate, că trebuie să efectueze o comparație cu salariul de bază anterior al agentului vizat. În consecință, în vederea determinării treptei care trebuie atribuită, este necesar să se compare salariul de bază anterior cu salariul de bază care figurează la gradul superior și să se acorde treapta cea mai scăzută care acordă agentului vizat un salariu de bază superior celui primit în vechiul grad. În consecință, în vederea evitării pierderii unei părți a salariului de bază în cazul atribuirii unui grad superior, nu se acordă în mod automat prima treaptă a gradului superior, ci prima treaptă dintre treptele gradului vizat care îi permite să obțină un salariu de bază superior celui pe care îl primea în gradul vechi.

(a se vedea punctele 31, 32, 34 și 36)