Language of document : ECLI:EU:F:2011:26

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2011. március 17.

F‑107/10. sz. ügy

AP

kontra

az Európai Unió Bírósága

„Közszolgálat – Késedelem – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az ESZAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben AP többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék: semmisítse meg a Bíróság 2009. december 17‑i határozatát, amelyben az megállapította a felperes háztartási támogatásra való jogosultságát 2009. július 1‑jétől, az abban való részesülést azonban csak november 1‑jétől biztosította; kötelezze az intézményt a 2009. július 1‑je és 2009. október 31. közötti időszakban járó háztartási támogatásnak megfelelő, kamattal növelt összeg megfizetésére, másodlagosan pedig kötelezze az intézményt a felperes vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítésére.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felperes maga viseli a saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Eljárásgátló jelleg

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 100. cikk, 3. §)

A panasz és a kereset benyújtásának a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében meghatározott határidői eljárásgátló jellegűek, és nem bízhatók a felek vagy a bíróság döntésére, amely utóbbinak feladata, hogy akár hivatalból is vizsgálja e határidők betartását.

A feleknek gondosságot kell tanúsítaniuk a vonatkozó szabályokban meghatározott határidők betartása érdekében. Következésképpen, a felperes ugyan jogosult kihasználni a személyzeti szabályzat 91. cikkének (3) bekezdése szerinti keresetindítási határidő és a távolságra tekintettel a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 100. cikkének 3.§‑a értelmében járó határidő egészét, e lehetőség azonban azzal jár számára, hogy a keresetét elfogadhatatlannak ítélik, ha a keresetlevél eredeti példányát – előre nem látható körülmények vagy vis maior esetét kivéve – a meghatározott időpontot követően nyújtják be a Közszolgálati Törvényszékhez.

(lásd az 5. és 9. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑154/99. P. sz., Politi kontra Európai Képzési Alapítvány ügyben 2000. június 29‑én hozott ítéletének 15. pontja; C‑242/07. P. sz., Belgium kontra Bizottság ügyben 2007. november 8‑án hozott végzésének 17. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑306/08. P. sz., Braun‑Neumann kontra Parlament ügyben 2009. január 15‑én hozott végzésének 36. pontja; T‑283/09. P. sz., Aayhan és társai kontra Parlament ügyben 2009. október 12‑én hozott végzésének 19. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑13/09. sz., Peláez Jimeno kontra Parlament ügyben 2010. május 12‑én hozott ítéletének 18. pontja.