Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 15. března 2012 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Bundespatentgericht - Německo) - Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11) v. Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(Spojené věci C-90/11 a C-91/11)

"Ochranné známky - Směrnice 2008/95/ES − Důvody pro zamítnutí či neplatnost − Slovní výrazy tvořené spojením slov a sledu písmen odpovídajících počátečním písmenům těchto slov - Rozlišovací způsobilost - Popisný charakter - Kritéria posouzení"

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundespatentgericht

Účastníci původního řízení

Žalobci: Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

Žalovaná: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

Předmět věci

Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce - Bundespatentgericht - Výklad čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, s. 25) - Rozlišovací způsobilost slovní ochranné známky tvořené spojením popisných slov a nepopisného sledu písmen odpovídajících počátečním písmenům uvedených slov

Výrok

Článek 3 odst. 1 písm. b) a c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že se uplatní na slovní ochrannou známku tvořenou spojením popisného syntagmatu a sledu písmen, který není sám o sobě popisný, pokud veřejnost vnímá tento sled písmen z důvodu, že obsahuje počáteční písmena každého slova uvedeného syntagmatu, jako zkratku tohoto syntagmatu, a dotčená ochranná známka jako celek tudíž může být chápána jako spojení popisných údajů nebo zkratek, jež v důsledku toho postrádá rozlišovací způsobilost.

____________

1 - Úř. věst. C 173, 11.6.2011.