Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 15-i ítélete (a Bundespatentgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11) kontra Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(C-90/11. és C-91/11. sz. egyesített ügyek)

(Védjegyek - 2008/95/EK irányelv - Kizáró, illetve törlési okok - Szóösszetételből, valamint e szavak kezdőbetűivel azonos betűsorból álló kifejezések - Megkülönböztető képesség - Leíró jelleg - Értékelési szempontok)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundespatentgericht

Az alapeljárás felei

Felperesek: Alfret Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

Alperes: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Bundespatentgericht - A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) (HL 2008. L 299., 25. o.) 3. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának értelmezése - Egy olyan szóvédjegy megkülönböztető képessége, amely egy leíró jellegű szóösszetétel és egy nem leíró jellegű - az említett szavak kezdőbetűivel azonos - betűsor egymás mellé helyezéséből áll.

Rendelkező rész

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanács irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontját akként kell értelmezni, hogy azt alkalmazni kell az olyan szómegjelölésre, amely egy leíró jellegű szóösszetétel és egy önmagában nem leíró jellegű betűsor egymás mellé helyezéséből áll, ha a vásárlóközönség azért érzékeli e betűsort a leíró jellegű szavak rövidítéseként, mert azok kezdőbetűit tükrözi, és a szóban forgó védjegy összességében tekintve így leíró jellegű adatokból, illetve rövidítésekből álló összetételként értelmezhető, ennélfogva nem alkalmas a megkülönböztetésre.

____________

1 - HL C 173., 2011.6.11.