Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 6 martie 2012 - FLSmidth/Comisia

(Cauza T-65/06)

("Concurență - Înțelegeri - Sectorul sacilor industriali din plastic - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Durata încălcării - Amenzi - Gravitatea încălcării - Circumstanțe atenuante - Cooperare în cursul procedurii administrative - Proporționalitate - Răspundere solidară")

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: FLSmidth & Co. A/S (Valby, Danemarca) (reprezentant: J. E. Svensson, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre, agent, asistat de M. Gray, barrister)

Obiectul

Cu titlu principal, o cerere de anulare parțială a Deciziei C(2005) 4634 final a Comisiei din 30 noiembrie 2005 privind o procedură de aplicare a articolului 81 [CE] (Cazul COMP/F/38.354 - Saci industriali) și, cu titlu subsidiar, o cerere de reducere a cuantumului amenzii aplicate reclamantei prin decizia menționată

Dispozitivul

Anulează Decizia C(2005) 4634 a Comisiei din 30 noiembrie 2005 privind o procedură de aplicare a articolului 81 [CE] (cazul COMP/F/38.354 - Saci industriali), în măsura în care FLSmidth & Co. A/S este considerată responsabilă pentru încălcarea unică și continuă vizată la articolul 1 alineatul (1) din decizie, pe perioada cuprinsă între 31 decembrie 1990 și 31 decembrie 1991.

Stabilește la 14,45 milioane de euro suma la plata căreia este obligată în solidar FLSmidth & Co. A/S în temeiul articolului 2 litera (f) din Decizia C(2005) 4634

Respinge în rest acțiunea.

Comisia europeană și FLSmidth & Co. suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 96, 22.4.2006.