Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 6. marca 2012 - FLSmidth proti Komisiji

(Zadeva T-65/06)

(Konkurenca - Karteli - Sektor industrijskih plastičnih vreč - Odločba s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES - Pripis odgovornosti za kršitev - Trajanje kršitve - Globe - Teža kršitve - Olajševalne okoliščine - Sodelovanje v upravnem postopku - Sorazmernost - Solidarna odgovornost)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: FLSmidth & Co. A/S (Valby, Danska) (zastopnik: J.-E. Svensson, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Castillo de la Torre, zastopnik, skupaj z M. Grayem, Barrister)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije C(2005) 4634 konč. z dne 30. novembra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] (zadeva COMP/F/38.354 - Industrijske vreče) in, podredno, predlog za zmanjšanje globe, ki je bila s to odločbo naložena tožeči stranki.

Izrek

1.    Odločba Komisije C(2005) 4634 konč. z dne 30. novembra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] (zadeva COMP/F/38.354 - Industrijske vreče) se razglasi za nično v delu v katerem je bila z njo ugotovljena odgovornost družbe FLSmidth & Co. A/S za enotno in trajajočo kršitev iz člena 1(1) te odločbe v obdobju od 31. decembra 1990 do 31. decembra 1991.

2.    Znesek globe, za katere plačilo je družba FLSmidth & Co. A/S na podlagi člena 2(f) Odločbe C (2005) 4634 solidarno odgovorna se določi na 14,45 milijona EUR.

3.    V preostalem se tožba zavrne.

4.    Evropska komisija in družba FLSmidth & Co. nosita svoje stroške.

____________

1 - UL C 96, 22.4.2006.