Language of document :

Tribunalens dom av den 6 mars 2012 - FLSmidth mot kommissionen

(Mål T-65/06)()

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Verksamhetsområdet för industrisäckar i plast - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras - Ansvar för överträdelsen - Överträdelsens varaktighet - Böter - Överträdelsens allvar - Förmildrande omständigheter - Samarbete under det administrativa förfarandet - Proportionalitet - Solidariskt ansvar)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: FLSmidth & Co. A/S (Valby, Danmark) (ombud: advokaten J.-E. Svensson)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre, biträdd av M. Gray, barrister)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionen beslut nr K(2005) 4634 slutlig av den 30 november 2005 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] (ärende COMP/F/38.354 - Industrisäckar), samt alternativt om nedsättning av de böter som sökanden ålagts genom beslutet.

Domslut

Kommissionens beslut nr K(2005) 4634 av den 30 november 2005 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] (ärende COMP/F/38.354 - Industrisäckar) ogiltigförklaras i den del det däri fastslås att FLSmidth & Co. A/S är ansvarigt för den enda, fortlöpande överträdelse som avses i artikel 1.1 under perioden 31 december 1990-31 december 1991.

Det belopp för vilket FLSmidth & Co. A/S har ett solidariskt betalningsansvar enligt artikel 2 f i beslut K(2005) 4634 fastställs till 14,45 miljoner euro.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen och FLSmidth & Co. A/S ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 96, 22.4.2006.