Language of document : ECLI:EU:F:2011:14

BESLUT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS ANDRA AVDELNING

den 15 februari 2011

Mål F-18/10

Georges Capidis

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Georges Capidis har yrkat ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 30 april 2009 att mot sökanden vidta disciplinåtgärden placering i en lägre lönegrad.

Avgörande: Mål F-18/10, Capidis mot kommissionen avskrivs. Parterna ska bära sina egna rättegångskostnader enligt den överenskommelse som ingåtts mellan dem.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)