Language of document : ECLI:EU:F:2011:22

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. kovo 15 d.

Byla F‑120/07

Guido Strack

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Kasmetinių atostogų dienų perkėlimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 4 straipsnis – Tarnybiniu būtinumu grindžiamos priežastys – Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis – Direktyva 2003/88/EB – Teisė į mokamas kasmetines atostogas – Laikinojo nedarbingumo atostogos“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo G. Strack prašo panaikinti 2005 m. gegužės 30 d., 2005 m. spalio 25 d., 2007 m. kovo 15 d. ir 2007 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimus tiek, kiek jais į kitus metus perkeliamos 2004 m. neišnaudotos kasmetinės atostogos apribojamos 12 dienų ir atitinkamai apribojamas kompensacijos dydis išeinant iš tarnybos, ir priteisti iš Komisijos kompensaciją už 26,5 dienos kasmetinių atostogų ir palūkanas už pradelstą mokėjimo terminą, skaičiuojamas nuo 2005 m. balandžio 1 d.

Sprendimas: Panaikinti 2007 m. kovo 15 d. Komisijos sprendimą atmesti ieškovo prašymą perkelti 2004 m. atostogų dienų likutį. Atmesti likusią ieškinio dalį. Komisija padengia savo ir ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Atostogos – Kasmetinės atostogos – Galutinis išėjimas iš tarnybos – Kompensacija už neišnaudotas atostogas – Kompensacijos apskaičiavimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88 7 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Atostogos – Kasmetinės atostogos – Atostogų perkėlimas dėl ilgo nebuvimo darbe dėl ligos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 1e ir 57 straipsniai; V priedo 4 straipsnio pirma pastraipa)

1.      Iš Direktyvos 2003/88 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 7 straipsnio 2 dalies matyti, kad iš pareigūno, kurio mediciniškai pateisintas negalėjimas dirbti tęsėsi beveik visą referencinį laikotarpį, negalima atimti galimybės gauti piniginę kompensaciją už neišnaudotas kasmetines atostogas.

Ši kompensacija turi būti apskaičiuota taip, kad suinteresuotojo asmens padėtis prilygtų padėčiai, kurioje jis būtų, jeigu šia teise būtų pasinaudojęs per darbo santykių laikotarpį. Todėl įprastas suinteresuotojo asmens darbo užmokestis, kuris yra toks, koks turi būti išsaugotas mokamų kasmetinių atostogų trukmę atitinkančiu poilsio laikotarpiu, taip pat turi lemiamą reikšmę apskaičiuojant piniginę kompensaciją už kasmetines atostogas, kurios nebuvo išnaudotos iki nutraukiant darbo santykius.

(žr. 65 ir 69 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2009 m. sausio 20 d. Sprendimo Schultz-Hoff, C‑350/06 ir C‑520/06, 61 punktas.

2.      Kai pareigūnas negali išnaudoti savo kasmetinių atostogų dėl ilgo nebuvimo darbe dėl ligos, remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 1e ir 57 straipsniais, turi būti perkeltos visos šiais nuostatais nustatytos kasmetinės atostogos, neatsižvelgiant į Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 4 straipsnio antroje pastraipoje įtvirtintus apribojimus, susijusius su galimybe neišnaudotas kasmetines atostogas perkelti į kitus metus.

Todėl turi būti panaikintas administracijos sprendimas, kuriuo, taikant tą straipsnį, buvo atsisakyta perkelti pareigūno dėl ilgų laikinojo nedarbingumo atostogų neišnaudotas kasmetinių atostogų dienas, kurios viršijo 12 dienų.

(žr. 77 ir 79 punktus)