Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

8. února 2011

Věc F‑60/10

Fulvia Chiavegato

v.

Evropská komise

„Smírné narovnání – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná podle článku 270 SFEU, použitelného na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se F. Chiavegato domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2009, kterým bylo rozhodnuto nezařadit ji na seznam úředníků povýšených do platové třídy AST 6 v rámci povyšovacího řízení roku 2009

Rozhodnutí: Věc F‑60/10, Chiavegato v. Komise, se vyškrtne z rejstříku Soudu. Účastníci řízení ponesou náklady řízení na základě vzájemné dohody.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 69)