Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN

FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

8. februar 2011

Sag F-60/10

Fulvia Chiavegato

mod

Europa-Kommissionen

»Forlig – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Fulvia Chiavegato har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 13. november 2009 om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse AST 6 i forfremmelsesåret 2009.

Udfald: Sag F-60/10, Chiavegato mod Kommissionen, slettes af Rettens register. Parterne betaler sagens omkostninger i henhold til det forlig, der er indgået mellem dem.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – forlig indgået for Personaleretten – sletning af registret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)