Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA PRESIDENDI MÄÄRUS

8. veebruar 2011

Kohtuasi F‑60/10

Fulvia Chiavegato

versus

Euroopa Komisjon

Kompromiss – Registrist kustutamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida Euratomi asutamislepingu artikli 106a alusel kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles F. Chiavegato palub tühistada komisjoni 13. novembri 2009. aasta otsus mitte kanda teda 2009. aasta edutamise käigus palgaastmele AST 6 edutatud ametnike nimekirja.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑60/10: Chiavegato vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Pooled kannavad kohtukulud vastavalt nende sõlmitud kokkuleppele.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)