Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

8 päivänä helmikuuta 2011

Asia F-60/10

Fulvia Chiavegato

vastaan

Euroopan komissio

Sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimuksen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Fulvia Chiavegato vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 13.11.2009 tehdyn komission päätöksen, jolla hänet jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AST 6 ylennettyjen virkamiesten luetteloon.

Ratkaisu: Asia F‑60/10, Chiavegato vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Asianosaiset vastaavat oikeudenkäyntikuluista tekemänsä sovinnon mukaisesti.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)