Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO
NUTARTIS

2011 m. vasario 8 d.

Byla F‑60/10

Fulvia Chiavegato

prieš

Europos Komisiją

„Draugiškas ginčo sprendimas – Išbraukimas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo F. Chiavegato prašo panaikinti 2009 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimą neįtraukti jos į pareigūnų, kurių pareigos paaukštintos priskiriant juos prie AST 6 lygio per 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą.

Sprendimas: Išbraukti bylą F‑60/10, Chiavegato prieš Komisiją, iš Tarnautojų teismo registro. Bylinėjimosi išlaidas šalys padengia pagal tarpusavio susitarimą.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 straipsnis)