Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2011. gada 8. februārī

Lieta F‑60/10

Fulvia Chiavegato

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas EAEK līgumam ir piemērojams saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru F. Chiavegato lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 13. novembra lēmumu, kurā ir nolemts viņu neiekļaut to ierēdņu sarakstā, kas tika paaugstināti AST 6 pakāpē 2009. gadā

Nolēmums      Lietu F‑60/10 Chiavegato/Komisija izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Lietas dalībnieki tiesāšanās izdevumus sedz saskaņā ar savā starpā panākto vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)