Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

8 februari 2011

Zaak F‑60/10

Fulvia Chiavegato

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling — Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarbij Chiavegato vraagt om nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 13 november 2009 om haar niet te plaatsen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 naar de rang AST 6 zijn bevorderd.

Beslissing: Zaak F‑60/10, Chiavegato/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Partijen dragen de kosten volgens het tussen hen gesloten akkoord.

Samenvatting

Ambtenaren — Beroep — Minnelijke regeling van geschil voor Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)